ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Historia


Instrukcja Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej z dnia 25 czerwca 1990 roku

 W skutek Uchwały Nr 69 Rady Ministrów z dnia 21 maja 1990 r.  powstała instrukcja :
INSTRUKCJA
PRZEWODNICZĄCEGO CENTRALNEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
z dnia 25 czerwca 1990 roku
I.            Za funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa zobowiązanych do poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu w wypadku zamiaru podjęcia służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Policji lub Ministerstwie Spraw Wewnętrznych albo podjęcia zatrudnienia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych uznaje się osoby, które:
Poprawiony: poniedziałek, 03 grudnia 2012 01:02 Więcej…
 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lipca 1990 r.

w sprawie trybu i warunków przyjmowania kandydatów do służby w Urzędzie Ochrony Państwa.

Na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Kandydat do służby w Urzędzie Ochrony Państwa może być przyjęty do tej służby, jeżeli spełnia warunki określone w przepisach ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180).

Więcej…
 

Uchwała Nr 69 Rady Ministrów z dnia 21 maja 1990 r.

Monitor Polski Nr 20 - 190 - Poz. 159

w sprawie trybu i warunków przyjmowania byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa do służby w Urzędzie Ochrony Państwa i w innych jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz zatrudniania ich w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Więcej…
 


Strona 6 z 6