ZBF SOP

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Pozytywnie Zweryfikowani !

Kilka tysięcy pozytywnie zweryfikowanych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa w 1990r. to ludzie, którzy przed żadnym sądem nie zostaliby uznani za winnych łamania prawa, stosowania przemocy i naruszania godności człowieka - to jest za czyny o znamionach określonych w preambule niechlubnej Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku.

 

prof. Władysław Bartoszewski

W dniu 24.04.2015 r. zmarł prof. Władysław Bartoszewski. Stosunek tego Wielkiego Polaka do kwestii redukcji emerytur członków naszego związku oddaje Jego następująca wypowiedź, opublikowana w Gazecie Wyborczej z dnia 26.02.2009 r., po uchwaleniu tzw. ustawy dezubekizacyjnej: "Represje wobec byłych funkcjonariuszy, którzy nie byli szczególnie obciążeni i zostali pozytywnie zweryfikowani w 1990 r., są niewłaściwe. Nowe państwo polskie zaciągnęło wobec nich zobowiązanie obustronne. Jeśli nie naruszyli lojalności, nie powinni być represjonowani za poprzednią działalność".

Cześć Jego Pamięci
Zarząd Główny ZBF SOP

 

ZBFSOP

Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa jest dobrowolnym, samorządnym i demokratycznym stowarzyszeniem byłych funkcjonariuszy służb ochrony państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

 

MY O SOBIE

Koleżanki i Koledzy!

Witrynę internetową  naszego Związku adresujemy do przyjaciół wspólnej służby w organach bezpieczeństwa państwa i wszystkich osób życzliwych służbom chroniącym bezpieczeństwa naszej Ojczyzny, a także do osób poszukujących rzetelnej - obiektywnej informacji o roli tych służb w strukturach państwa i w warunkach funkcjonowania w demokratycznym społeczeństwie.

Naszym celem jest zapewnienie bieżącej możliwości wyrażania opinii środowiska byłych funkcjonariuszy na temat zdarzeń i zjawisk w życiu społecznym i politycznym kraju, mających wpływ  na jego bezpieczeństwo. Chcemy bronić godności i dobrego imienia tych wszystkich funkcjonariuszy, którzy uczciwie i rzetelnie, z poszanowaniem prawa, motywowani troską o bezpieczeństwo Polski, służyli i służą Ojczyźnie. Pragniemy swoim działaniem przyczyniać się do integracji naszego środowiska i wszystkich środowisk służb mundurowych, czego najszerszym wyrazem jest Federacja Stowarzyszeń i Związków Służb Mundurowych.

Read more...
 

Ślubowanie, 6 kwietnia 1990 r.

Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,

świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza ...

ślubuję:

Read more...