W dniu 22.11.2014 r. z inicjatywy Zarządu Głównego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła warszawskiego ZBFSOP.

W jego trakcie Prezes Zarządu Głównego M. Niepsuj przedstawił dotychczasową aktywność ZBF SOP związaną z przeciwdziałaniem skutkom tzw. ustawy dezubekizacyjnej: sprawa składania skarg do ETPCZ w Strasburgu, zapytanie do Trybunału w Luxemburgu, udział w Konferencji Praw Człowieka w Sejmie RP oraz złożenie skargi konstytucyjnej w TK. Ponadto omówił sytuację finansową Związku, sprawę zapomóg z ABW i Fundacji Pomocy Rodzinom Funkcjonariuszy i Pracowników UOP i ABW, potrzebę porad prawnych przez zespół b. funkcjonariuszy posiadających odpowiednie przygotowanie i wykształcenie a także regularnych spotkań integracyjnych.

Dyskusja zdominowana przez zagadnienia związane z toczącymi się sprawami sądowymi w SO, SA a także problemem kasacji w Sądzie Najwyższym najczęściej w zakresie spraw indywidualnych dyskutantów, zawierała także oceny skuteczności działań związanych z ww. ustawą oraz potrzebę większej integracji naszego środowiska.

Jak wynika z przebiegu zebrania nowo wybrany zarząd koła w składzie: przewodniczący Grzegorz Olszewski, zastępca Henryk Zakrzewski oraz sekretarz/skarbnik Aleksandra Świercz skupi się na:

  • wspomaganiu Zarządu Głównego ZBFSOP w dalszym przeciwdziałaniu skutkom tzw. ustawy dezubekizacyjnej;
  • integracji środowiska wokół przedsięwzięć podejmowanych przez koło, np. sprawy socjalno-bytowe, porady prawne, pomoc w trudnych sytuacjach, organizowanie cyklicznych i okolicznościowych spotkań, przekazywanie aktualnych informacji o związku i członkach naszej społeczności.

Prezes Koła Warszawskiego ZBFSOP
Grzegorz Olszewski