MARIAN ZACHARSKI
ZYSK I S-KA WYDAWNICTWO, maj 2014

Kolejny tom cyklu "Kulisy wywiadu II RP" poświęcony jest operacjom wywiadowczym Oddziału II Sztabu Generalnego. Tym razem w sposób szczególny opisane zostały sprawy związane z działalnością szpiegowską na kierunku niemieckim przy aktywnym udziale funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Przebieg granicy polsko-niemieckiej, ustalony podczas konferencji w Wersalu, nie zadowalał żadnej ze stron. Dla Niemców konieczność oddania Polsce fragmentów terytorium Pomorza oraz Górnego Śląska była "pomyłką wersalską". Polacy tę samą decyzję traktowali jako brak szczodrości, a nawet zdradę ze strony wielkich mocarstw. Dzień złożenia podpisów pod traktatem był jednocześnie dniem rozpoczęcia przygotowań do nowej wojny.

Do walki włączyła się także machina propagandowa. Gazety po obu stronach granicy, by dotrzeć do masowego odbiorcy, stosowały zasadę "Sang a la une", czyli krew na pierwszej stronie. Każde wydarzenie w stosunkach polsko-niemieckich miało być prezentowane ostro, odważnie, dosadnie i bez ograniczeń typowych dla języka dyplomacji.

Wraz z odbudową potencjału sił zbrojnych, uaktywniły się służby wywiadowcze. Omówienie znalazło wielu aspektów ich działalności oparte na bogatych materiałach archiwalnych.

Na podparcie odważnie prezentowanych kolejnych spraw wywiadowczych prowadzonych przez Oddział II Sztabu Generalnego przytoczono fragmenty lub publikacje w całości wielu nieznanych dotąd dokumentów, zarówno niemieckich jak i polskich.

Książka ta przybliży czytelnikom formy i sposoby pracy oficerów Oddziału II Sztabu Generalnego, pokaże prawdziwą wartość zdobywanych materiałów i na tej podstawie da możliwość dokonania własnej oceny rzeczywistej przydatności tej organizacji w sferze szeroko pojętej obrony polskich interesów narodowych, czyli obrony niepodległości i suwerenności II Rzeczypospolitej.