ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

OPERACJA REICHSWEHRA. Kulisy wywiadu II RP.

MARIAN ZACHARSKI, ZYSK I S-KA WYDAWNICTWO, ul. Wielka 10, 61-774 Poznań - 2013 r.

Książka ta jest tylko w niewielkiej części zbeletryzowaną historią pracy wywiadowczej Jerzego von Nałęcz-Sosnowskiego. Skupiłem się w niej na najważniejszym etapie jego niezwykłej kariery, pracy w Berlinie, a także starałem się odtworzyć, na ile jest to dzisiaj możliwe, dalsze losy tego wybitnego oficera wywiadu, od momentu wymiany więźniów na granicy polsko-niemieckiej, poprzez okres przetrzymywania i procesu w Polsce, wybuch wojny, aż do sowieckich więzień.

 Rola rotmistrza/majora Sosnowskiego w odkryciu przestępstwa na skalę międzynarodową, jakim było obchodzenie przez państwo niemieckie postanowień traktatu wersalskiego, jest nie do przecenienia. Poprzez swoją pracę wywiadowczą zdobył szereg przykładów na temat bliskiej współpracy w okresie międzywojennym między Rosją sowiecką a Rzeszą, przede wszystkim na polu rozwoju nowych broni i szkolenia wojsk. Jedno i drugie prowadzić miało do kolejnej światowej wojny, do rewizji granic europejskich ustalonych traktatem wersalskim, a przede wszystkim do likwidacji Polski. Sosnowskiemu udało się również zdobyć wiele dokumentów o zdradzie szerzącej się w polskich szeregach, a także o dalekosiężnych, strategicznych planach Niemiec wobec Polski.

Ponieważ wywiadowcę oceniać się powinno po wynikach pracy szczególną uwagę poświęciłem w tej książce właśnie jego wynikom, czym miałem nadzieję dać Czytelnikom pełen obraz efektów służby rotmistrza/majora w Berlinie. Jednocześnie nikt z nas, współczesnych, nie może czytać tej książki bez wiedzy o tym, jak to się wszystko skończyło. Koszmar drugiej wojny światowej i zniszczenia, jakich dokonali w Polsce Niemcy, a także Sowieci, są bowiem naturalną puentą opowieści o Jerzym Sosnowskim.

Gen. bryg. Marian W. Zacharski