Koleżanki i Koledzy - byli funkcjonariusze Biura "B"

Jest inicjatywa żeby skonsolidować nasze środowisko i podjąć próbę wyłączenia Biura "B" spod ustawy obniżającej nam świadczenia emerytalne (wzorem innych jednostek). Ponieważ sami wiecie, że żaden sąd tą sprawą się nie zajmie, jedyną drogą jest złożenie właściwego wniosku popartego aktami prawnymi do prezesa IPN-u. W tym celu proponuję, aby kilkuosobowa (3-4 osoby) delegacja umówiła się na rozmowę z mec. Świątkiewicz (to ona jako pierwsza wyraziła, jeszcze rok temu, zdziwienie, że "betka" jako jednostka została objęta ustawą) w celu przygotowania przez nią dokumentów (ustalenia wynagrodzenia za tę pracę) - jeśli oczywiście wyrazi na to zgodę. Myślę, że każdy zdaje sobie sprawę, że nikt nie zagwarantuje pozytywnego dla nas rozstrzygnięcia, ale powinniśmy spróbować. Musimy coś robić, bo jak sami widzicie, nikt się za nami nie ujmie i powinniśmy liczyć tylko na siebie. Na ten apel proszę o odpowiedzi, jeśli będziecie zainteresowani, zostaną podjęte kroki, o których napisałam (i koszty rozłożą się na wiele osób, przez co będą prawdopodobnie niewielkie). Proszę tę informację rozesłać do innych osób, żeby było nas jak najwięcej.

Pozdrawiam - Barbara M.

Być może wielu "beciarzy" zobaczy tu swoje "światełko w tunelu" i dołączy do inicjatywy Pani Barbary.  Kontakt na  tel. dyżurny: 22 585 90 89 (w każdą środę w godz.14:30 -16:00 ) lub w siedzibie ZBF SOP .

 7 lipca 2011 r.

Redakcja