ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kolejne wytyczne

Wysyłając odwołanie pocztą należy je przesłać za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, w 2 egzemplarzach z jednym kompletem następujących załączników:

  1. kopia decyzji o waloryzacji emerytury z lutego 2009 r. (ostatnia waloryzacja)
  2. kopia decyzji o zmniejszeniu emerytury.

Składając odwołanie osobiście w siedzibie ZER należy dysponować trzecim egzemplarzem odwołania, na którym składający otrzyma pokwitowanie.