STRONA GŁÓWNA

ŚP. KRZYSZTOF KOZŁOWSKI - do swoich następców.

Pierwszy Szef Urzędu Ochrony Państwa i Minister Spraw Wewnętrznych Niepodległej Polski.           

 ........ Czego należy się wystrzegać, przeprowadzając rewolucję po polsku? Przede wszystkim odwetu, takiej ludzkiej zwyczajnej zemsty. Bo odwet i zemsta nie tyle godzi w tych, na których chcemy się zemścić, ile w nas. Po prostu nas zżera. Nie należy wyżywać się na ludziach, chyba że są przestępcami. Ale to jest już inna sprawa i inna procedura. Przestępcy powinni być po prostu sądzeni. Rewolucja w strukturach służb to przede wszystkim stawianie nowych celów, podejmowanie nowych metod działania, wdrożenie innego sposobu reagowania. Ludziom, którzy nie są przestępcami, nawet jeśli wychowano ich i ukształtowano w innej rzeczywistości politycznej należało - jestem o tym głęboko przekonany - dać szansę. Pokazać, że mają jedyną w życiu szansę wykonywania swojego zawodu w sposób uczciwy i profesjonalny.

Jeśli będą służyć niepodległej, demokratycznej Rzeczpospolitej - Rzeczpospolita będzie im wdzięczna.

Stąd do żywego dotykają mnie zawsze, szczególnie podejmowane po latach, wszelkie próby bezsensownego odwetu i karania ludzi za to, że służyli Trzeciej Rzeczpospolitej.

Takie pomysły ostatnio się rodziły i nie daj Bóg, żeby słowo dane kiedyś w imieniu Państwa, miało okazać się słowem nic nie znaczącym. Jest rzeczą istotną, aby pamiętać, że wszystko jest oparte na ludziach i że pomiatanie ludźmi jest najgorszą rzeczą, jaka może się komukolwiek przydarzyć.

..........I przede wszystkim, należy wyrywać służby - i to chyba na wstępnym etapie nam się udało, bo później, jak wiadomo, było różnie -z objęć polityki i ideologii. Służby specjalne nie mogą służyć żadnej ideologii czy partii politycznej. Służby powinny służyć Państwu i tylko Państwu. Szef nie może być człowiekiem polityki. Powinien być piorunochronem, osłaniać służby swoją osobą przed naporem politycznych zawieruch i awantur. Apolityczność służb to w konsekwencji ich ciągłość, stabilność. Rewolucje są czasami w historii niezbędne. Taką rewolucję 20 lat temu musieliśmy przeprowadzić.

Ale najgorsze, co służbom może się przydarzyć, to rewolucja permanentna. Rewolucja, która nieprzerwanie burzy coś, co inni zbudowali, niszcząc przez to ciągłość i spokój niezbędny w pracy funkcjonariuszy.

Oby polskie służby specjalne nigdy z podobnymi problemami nie musiały się już mierzyć.

 

źródło: Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 20-lecie UOP/ABW . Wydanie Specjalne 2010 r.

 

Szczęść Boże!

Jego Eminencja

Ks. Kardynał

Kazimierz NYCZ

 

Drogi Księże Kardynale,

            Zwracam się z uprzejmą prośbą o odprawienie Mszy św. w intencji:

 "Zmarłych emerytów i rencistów mundurowych, którym obniżono świadczenia za służbę na rzecz państwa totalitarnego."

            Pisząc to kieruję się troską o dusze tych zmarłych ludzi bez wnikania w ich życiorysy i okoliczności śmierci pozostawiając to osądowi Bożemu. Do chwili obecnej z powodu Ustawy  Emerytalnej z dnia 16 grudnia 2016 r. zmarło 45 osób /zawały serca, udary, samobójstwa/. Nie poradzili sobie z niesprawiedliwością, jaka ich spotkała, gdyż zaliczono ich do tych, którzy służyli na rzecz państwa totalitarnego oraz obniżono im w sposób drastyczny nabyte wcześniej świadczenia pozbawiając warunków do godziwego życia na starość.

            Jest to wielka tragedia dla nas wszystkich. Wierzę, że w tak ważnej sprawie moja prośba znajdzie zrozumienie i przyniesie ulgę w ich cierpieniu czyśćcowym. Proszę uprzejmie o odprawienie Mszy św. i poinformowanie o terminie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym! Za dobre serce i przychylność w tym względzie - Bóg zapłać!

Niech Pan Bóg będzie błogosławiony i Najświętsza Maryja Panna!

Z wyrazami szacunku wraz z modlitwą!

mjr Straży Granicznej RP Jerzy Misiewicz

/emeryt z Polanicy Zdroju/

 

"Szanowny Panie, uprzejmie informuję, że Ksiądz Kardynał dziękuje za e-maila z dnia 24 lipca br. z treścią którego wnikliwie się zapoznał. Jednocześnie informuję, że Msza święta zgodnie z przedstawioną przez Pana intencją zostanie odprawiona 2 sierpnia br. w kaplicy Domu Arcybiskupów Warszawskich.  Z poważaniem s. Krystyna. Sekretariat Arcybiskupa Warszawskiego."

 

Biskup Polowy WP

Józef Guzdek 

Szanowny Panie Majorze,

Mszę św. zgodnie z Pana intencją odprawiłem w sobotę 4 sierpnia 2018 roku.

Szczęść Boże.

+ J. Guzdek

 

Na prośbę Ks. Biskupa Ordynariusza Andrzeja Czai pragnę Pana poinformować, że Msza św. w intencjach wskazanych przez Pana w e-mailu z dnia 27 lipca br. zostanie przez niego odprawiona w dniu 10 sierpnia br.

Łączę wyrazy szacunku

s.M. Anita Hoffman

Sekretariat Biskupa Opolskiego

APEL PREZYDENTA FSSM RP DO POLICJANTÓW

FSSM RP i organizacje w niej zrzeszone starają się tonować pojawiające się na wielu forach dyskusyjnych negatywne komentarze na temat działań policjantów zabezpieczających różnego rodzaju manifestacje, zarówno pro, jak i antyrządowe. Doskonale rozumiemy, co to rozkaz. Ale coraz częstsze przypadki nadgorliwego jego wykonywania przez niektórych interweniujących, wytrącają nam argumenty z rąk. Wiemy, że coraz brutalniejsze interwencje policji wobec przeciwników obecnego obozu władzy i jednocześnie pobłażliwość wobec skrajnie faszystowsko-nacjonalistycznych wybryków grup go popierających, są przez ten obóz w pełni akceptowane, a być może nawet inspirowane.

Koledzy Policjanci! Cytując "klasyka" - "NIe idzcie tą drogą". Pamiętajcie o losie swoich starszych kolegów, dziś represjonowanych za swą służbę Polsce.

 Historia kołem się toczy!

 

 

Apel Obywatelski ws. prób wykorzystywania policji do celów partyjnych.

Pamiętamy ponure czasy PRL, z jego aparatem represji obejmującym MO i ZOMO. Upadek tej dyktatury i jej zastąpienie demokracją i rządami prawa było dla ogromnej większości Polaków wielkim historycznym wydarzeniem. Obejmowało to tworzenie profesjonalnej, apartyjnej policji. Dlatego, broniąc państwa prawa i demokracji w Polsce, zwracamy się do policjantów, a zwłaszcza ich dowódców, aby pamiętali, że policja nie jest własnością jednej partii. I, że policjanci, podobnie jak inni obywatele są odpowiedzialni przed konstytucją oraz ustawami, które są z nią zgodne.

Z wielką uwagą przyjęliśmy stanowisko Rafała Jankowskiego, Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, w sprawie wykorzystywania Policji dla uzyskania doraźnego interesu politycznego oraz apolityczności formacji i niedopuszczalności włączania jej w retorykę polityczną.

Jesteśmy przekonani, że zdecydowana większość policjantów nie chciałaby powrotu do czasów MO i ZOMO. Zwracamy się do tej ogromnej większości z przesłaniem: my, obrońcy państwa prawa i demokracji, jesteśmy jednocześnie obrońcami profesjonalnej, apartyjnej policji.

Jednocześnie uważamy, że bezprawne działania niektórych policjantów wobec demonstrujących muszą zostać wyjaśnione. Tego wymaga państwo prawa.

Rozumiejąc i podzielając obywatelską motywację osób protestujących na ulicach apelujemy, aby nie dostarczali oni pretekstów tym nielicznym policjantom, którzy są gotowi agresywnie działać, łamiąc prawa obywatelskie.

Sygnatariusze Apelu

PODPISZ I TY - TUTAJ

 

OPOWIEŚĆ O REBELIANTACH,

którzy co najmniej od roku doprowadzają do szewskiej pasji PiS i tych jego reprezentantów, którzy w mateczniku partii na Podkarpaciu szukają wsparcia w zbliżających się wyborach do samorządów, Unii Europejskiej i w końcu do Sejmu.

Sami o sobie piszą: cytat z oficjalnej strony na Facebook'u „Rebelianty Podkarpackie, to nieformalna grupa przyjaciół z całego Podkarpacia. …... znamy się i działamy przede wszystkim w realu . Połączyła nas troska o sytuację w Polsce. Demokracja jest niszczona, więc podejmujemy działania mające na celu powstrzymanie dewastacji, poprzez edukację obywatelską, protestowanie wobec niepokojących zjawisk, czy też - w skrajnych przypadkach - obywatelskie nieposłuszeństwo”.

W działaniu wykazują  się niezwykłą konsekwencją , pomysłowością i poczuciem humoru. W wielu podkarpackich miejscowościach systematycznie manifestują pod siedzibami sądów  i  przynajmniej raz w miesiącu w niedziele realizują  autorski program edukacyjny  „Polska bez podziałów”, w ramach którego  prezentowana jest słowno-muzyczna audycja z wykorzystaniem nagłośnienia oraz wręczane są  egzemplarze Konstytucji. Za miejsca spotkań najczęściej wybierane są ciągi pieszo-komunikacyjne usytuowane  w pobliżu obiektów sakralnych, gdzie Rebelianty spotykają się z mieszkańcami miasteczek i wsi po zakończeniu nabożeństw.  Przy rozdawaniu Konstytucji RP zdarzają się  rozmowy o sytuacji politycznej w kraju, o konstytucji, łamaniu praworządności.

­Do tej pory lekceważeni jak reszta protestującego z wielu już powodów społeczeństwa, znaleźli nową, oryginalną i jednocześnie dokuczliwą dla PiS formę działania edukacyjnego.

Zwyczajna dyskryminacja.

W rozmaitych rozmowach na temat ustawy represyjnej odbierającej zasłużone i należne emerytury środowiskom mundurowym pada wiele argumentów z najwyższej prawniczej półki. W tle pojawia się nam też naruszona Konstytucja. Dlaczego więc ewidentny bubel prawny ma się znakomicie w naszym kraju i działa? Pomijam chwilowo budzący wątpliwości sposób uchwalenia tej niechlubnej ustawy. Rządzący mają obecnie w Sejmie większość wystarczającą do uchwalenia, że Ziemia jest płaska. Właśnie to uczynili i teraz skutecznie mogą twierdzić, że jestem nie tylko bandytą z mocy ustawy, ale także dawnym oprawcą na służbie totalitarnego państwa. I jak Giordano Bruno muszę spłonąć wraz z tysiącami moich emerytowanych koleżanek i kolegów w mundurach na współczesnych stosach oczywistej niesprawiedliwości i jawnej dyskryminacji.

Kiedy uważniej pomyśleć to widać, że nasi rządzący w swej niemiłosiernej większości ustanowili nam w Polsce krainę powszechnej hipokryzji i podwójnych standardów. Jak to działa? Ano, działa i to w sposób bardzo wredny. Szumnie reklamuje się „ukrócenie przywilejów” byłych funkcjonariuszy. Jakich „przywilejów”? Sobie samemu i moim koleżankom i kolegom nie muszę niczego w tej kwestii udowadniać. My wiemy, że w systemie emerytur mundurowych nie ma przywilejów, a adekwatne świadczenie za trud służby. Ale stawiam orzechy przeciw dolarom, że Wasz sąsiad nie wie.