STRONA GŁÓWNA

Zadania dla  KOIU oraz Federacji na lata 2017-2020

Cel powstania inicjatywy ustawodawczej naświetlił  przewodniczący komitetu, Andrzej Rozenek.

W morzu bezprawia PiS, sprawa emerytur mundurowych znika i niedługo nie zostanie w pamięci, osób, nawet dobrze  życzących  środowisku, najmniejszy po niej ślad.

Nie miejmy złudzeń. W obecnym Sejmie projekt nowelizacji nie przejdzie - arytmetyka sejmowa jest nieubłagana i dla nas niekorzystna.

11 maja 2017

IV RP chce zniszczyć wielu z tych , którzy urodzili się zbyt wcześnie - mieszkali, pracowali, służyli w Polsce o innym numerze - nie tylko tej "dwa i pół" ale też tej Trzeciej .I robi to w sposób wyjątkowo wredny.

Na początek postanowiono pozbawić należnych emerytur funkcjonariuszy i niektórych wojskowych. Ich jedyną wadą jest "wada wczesnego urodzenia". Urodzili się zbyt wcześnie i jeśli chcieli służyć w wywiadzie, kontrwywiadzie, ba jako zwykłe "krawężniki", mieli marzenie ścigać kryminalistów to mogli się zaciągnąć do służb j e d y n e g o państwa polskiego jakie wtedy istniało i nic nie wskazywało na to że zniknie. Ba, niektórzy z nich służyli w policji politycznej, z której przeszli - za zgodą demokratycznych władz - do służb specjalnych III RP.

Ustawodawcy w roku 2009 i w roku 2016 odwołali się do zasady sprawiedliwości społecznej wprowadzając w życie swoje ustawy; pierwszą o zmniejszeniu emerytur i drugą o pozbawieniu emerytur i rent funkcjonariuszy pełniących służbę do 31.07.1990 roku (czyli o odebraniu środków do życia, a wiec eutanazji) - CZY JEST TO PRAWORZĄDNE ?

Kilka tysięcy pozytywnie zweryfikowanych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa w 1990r. to ludzie, którzy przed żadnym sądem nie zostaliby uznani za winnych łamania prawa, stosowania przemocy i naruszania godności człowieka - to jest za czyny o znamionach określonych w preambule niechlubnej Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku.