'

Sejm/Senat - przebieg procesu legislacji

Druk nr 1353
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1140)

Skrócony protokół z posiedzenia Komisji z dnia 2.12.2008 r.

19-11-2008 posiedzenie nr 93

PiS chce, aby emerytur zostali pozbawieni ci funkcjonariusze, którzy pełnili służbę w aparacie represji w latach 1944-56. Funkcjonariusze SB mieliby otrzymywać najniższe uposażenie, bowiem - jak mówił poseł Mularczyk - wszelkie awanse wynikały z gorliwości w służbie. Opublikowane zostałyby dane wszystkich esbeków i na 10 lat zostaliby oni pozbawieni prawa pełnienia funkcji publicznych (w 44 kategoriach zawodowych). Emerytury nie byłyby obniżane funkcjonariuszom pozytywnie zweryfikowanym oraz tym, którzy wykazaliby, że współpracowali z opozycją.

PO proponuje, aby wszystkim funkcjonariuszom UB i SB, oficerom aparatu represji oraz członkom Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego obniżyć uposażenia emerytalne z 2,6 do 0,7 proc. uposażenia na rok służby. Motywują to tym, że esbecy nie płacili składek emerytalnych, a obecnie taki jest współczynnik dla osób, które tego nie czyniły.

Sejm odrzucił w piątek projekt ustawy "dezubekizacyjnej" autorstwa PiS. Natomiast projekt zmniejszenia emerytur dla służb specjalnych PRL i Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego autorstwa PO został skierowany do dalszych prac w komisjach.