'

Sejm/Senat - przebieg procesu legislacji

Warszawa, 23 lutego 2009 r.

 

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Al. Jana Christiana Szucha 12 a

00-918 Warszawa

(DSPA-140-267(4)/08) 

w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie

ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1140)

Dzięki jednemu z kolegów natknęliśmy się na dokument potwierdzający zakłamanie, manipulację własnymi posłami i opinią publiczną przez rząd Tuska i jego koalicjanta.

Kiedy PIS złożył w dniu 19.12.2007 r. do Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego swój poselski projekt ustawy o podaniu do wiadomości publicznej informacji o byłych funkcjonariuszach komunistycznego aparatu bezpieczenstwa, czasowym ograniczeniu pełnienia przez nich funkcji publicznych oraz pozbawieniu ich nieuzasadnionych przywilejów materialnych (druk nr 789 ), rząd Donalda Tuska przygotował PROJEKT STANOWISKA RZĄDU w sprawie tego projektu z dnia 21.08.2008 r.:
w którym przedstawił m.innymi szereg druzgocących merytorycznych zastrzeżeń odnoszących się do pozbawienia uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy.Stanowiska tego, pomimo jego istnienia na stronie bip.mswia.gov.pl  jednak nie zaprezentował w dalszych pracach nad ustawą a przedstawił zgoła odmienne stanowisko zawarte w opinii DSPA-140-267(4)/08 z 3 grudnia 2008 r.Dalszy przebieg prac nad ustawą, manipulacją mediami ze szczególnym udziałem Konrada Piaseckiego - RMF FM /choć wielu dziennikarzy nie dało się zmanipulować -Lis, Wielowieyska,P aradowska, wcześniej Mirosław Czech/ jest znany.W związku z tym  faktem /szkoda iż, we właściwym czasie nie dotarliśmy do tego stanowiska rządu/  ujawniamy jakie metody działania i manipulację stosuje rząd.

 

Stanowisko Rządu (Projekt 2008-08-21)

w sprawie poselskiego projektu ustawy o podaniu do wiadomości publicznej informacji o byłych funkcjonariuszach komunistycznego aparatu bezpieczeństwa, czasowym ograniczeniu pełnienia przez nich funkcji publicznych oraz pozbawieniu ich nieuzasadnionych przywilejów materialnych (druk nr 789)

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym (...) wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: