'

Sejm/Senat - przebieg procesu legislacji

Artykuł ten przypomina „spektakl legislacyjny”, który rozegrał się w Polsce, w mieście stołecznym Warszawa, pod adresem: ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa. Czas to był trudny, przełom jesień-zima A.D. 2016. Było dużo naszych protestów, petycje, prośby i listy do naszych szanownych władz, żeby nam tego nie robili. Jednak na próżno tak jak „głos wołającego na puszczy”. Spektakl trwał od 02 do 29.12.2016, kiedy to Prezydent, podobno po „głębokim przemyśleniu”, sygnował, nawet nie wiemy, czy piórem, czy długopisem, a może podpisem elektronicznym, ten wspaniały bubel prawny. Chcemy przypomnieć ten spektakl, teraz już na zimno. Niedługo będziemy obchodzili rocznicę tego haniebnego wydarzenia. Dzięki mediom elektronicznym wszystko zostało precyzyjnie zapisane i w każdej chwili jest do odtworzenia. Każda wypowiedź, każdego posła została zarejestrowana i może być zawsze odtworzona. Żyjemy przecież w 21 wieku i nic nie ginie, jeśli choć raz ukazało się w internecie. Materiał ten został opracowany, jako pomoc w sprawie naszych odwołań oraz przyszłych działaniach zmierzających do zmiany ustawy prowadzonych przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej (KIU).

do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej

Zgłaszający: Marek Sowa, Paulina Hennig-Kloska, Paweł Kobyliński, Ewa Lieder, Radosław Lubczyk, Katarzyna Lubnauer, Krzysztof Mieszkowski, Piotr Misiło, Mirosław Pampuch, Ryszard Petru, Paweł Pudłowski, Monika Rosa, Joanna Schmidt, Elżbieta Stępień, Mirosław Suchoń, Krzysztof Truskolaski, Kornelia Wróblewska, Witold Zembaczyński

Data wpływu: 07-09-2017                                                                                                            Data wysłania:12-09-2017

Szanowny Panie Ministrze!

W dniu 16 grudnia 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2270), zwana potocznie „ustawą dezubekizacyjną.

Zgodnie z ww. ustawą organ emerytalny został zobowiązany do ponownego ustalenia wysokości emerytur i rent inwalidzkich funkcjonariuszom oraz rent rodzinnych po funkcjonariuszach, którzy pozostawali w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 roku, i którzy w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, z późn. zm.).

W efekcie od 1 października br. emerytom i rencistom służb mundurowych (oraz ich rodzinom), którzy choć jeden dzień przepracowali w organach bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zostaną drastycznie obniżone świadczenia, bez względu na to, jak długo i w jakich formacjach pracowali potem dla wolnej Polski.

Przyjęta przez rząd i podpisana przez Prezydenta RP „ustawa dezubekizacyjna” okazała się niezwykle krzywdzącym i niesprawiedliwym aktem prawnym, który budzi zastrzeżenia co do jej zgodności z Konstytucją, prawami człowieka i zasadami sprawiedliwości społecznej. Ustawa ta uderza i na równi traktuje osoby, które w służbach bezpieczeństwa PRL nie przepracowały nawet jednego dnia, a w tamtym czasie odbywały zasadniczą służbę wojskową lub kończyły szkoły oficerskie oraz osoby, które nie były przedstawicielami aparatu represji, a jedynie zwykłymi pracownikami biurowymi.

Termin: 2010-01-13, godz. 09:30

Miejsce: duża sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego

Wnioskodawca: Grupa posłów na Sejm

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 2, art. 10, art. 31 ust. 3 oraz art. 32 Konstytucji RP

projekt 26.06.09

USTAWA

z dnia................2009 r.

o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy