'

Warszawa, 16 kwietnia 2009 roku

KOMUNIKAT

15 kwietnia 2009 roku w Sejmie RP odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych zrzeszonych w Federacji ZZ Służb Mundurowych z Klubem Poselskim Lewica na czele z jego przewodniczącym Wojciechem Olejniczakiem.Ze strony Klubu Poselskiego Lewica w spotkaniu uczestniczyli również m.in. posłowie Stanisław Wziątek, Janusz Zemke i Jerzy Szmajdziński oraz były minister spraw wewnętrznych i administracji Ryszard Kalisz i były przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP Bogdan Bujak. Federację ZZ Służb Mundurowych reprezentowali : Antoni Duda, Marek Osiejewski, Wiesław Budak, Józef Partyka, Tomasz Krzemieński, Andrzej Szary, Janusz Łabuz i Marian Boguszyński (NSZZ Policjantów), Jacek Zakrzewski i Andrzej Jurkiewicz (NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej), Wiesław Żurawski i Krzysztof Frączak (NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa), Krzysztof Hetman (NSZZ Pracowników Pożarnictwa), Wiesław Puchalski, Jerzy Lipko i Krzysztof Śliwiński (ZZS "Florian").

Tematem spotkania było omówienie sytuacji w służbach mundurowych w związku z przedstawieniem przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji koncepcji i założeń zmiany ich systemu emerytalnego. Władze Klubu Poselskiego Lewica zadeklarowały chęć pełnego porozumienia ze związkami zawodowymi, stwierdzając jednoznacznie, że nie wyobrażają sobie, by poparły ustawę, która nie będzie miała pełnej akceptacji związków. Następnie Klub Lewica przedstawił stanowisko, które zamierza prezentować w toku dalszych prac nad ustawą emerytalną dla służb mundurowych. Podstawowymi założeniami tego stanowiska są:

-    system zaopatrzenia emerytalnego dla służb mundurowych należy zmieniać bardzo ostrożnie, a modyfikacje powinny dotyczyć jedynie sytuacji absolutnie koniecznych i nie następować co kilka lat. Propozycje MSWiA są natomiast zmianami bardzo daleko idącymi;

-    jakiekolwiek zmiany w systemie emerytalnym dla służb mundurowych powinny dotyczyć wyłącznie funkcjonariuszy nowo przyjętych do służby;

-    wobec funkcjonariuszy, którzy rozpoczną służbę po wejściu w życie nowej ustawy, można wprowadzić następujące rozwiązania odmienne od obowiązujących obecnie;

-    uprawnienie do tzw. cząstkowej emerytury uzyskiwałoby się po 20 latach służby, dających prawo do świadczenia w wysokości 50 % podstawy wymiaru;

-    za każdy kolejny rok służby przysługiwałoby 2,6 % podstawy wymiaru aż do maksymalnej emerytury w wysokości 85 % podstawy;

-    podstawą naliczenia wymiaru emerytury byłaby 1/12 z ostatnich 12 miesięcy;

-    inwalidztwo związane ze służbą mogłoby stanowić podstawę podniesienia świadczenia emerytalnego o dodatkowe 5 %;

-    system powinien preferować funkcjonariuszy dyspozycyjnych i szczególnie narażonych na stres.

W toku dyskusji przedstawiciele Federacji ZZ Służb Mundurowych zwracali uwagę między innymi na :

-    niemożność wprowadzenia proponowanych zmian już od 1 stycznia 2010 roku (za dużo jest spraw do dyskusji) ;

-    potrzebę uwzględnienia okresu pracy ?w cywilu? przed przyjściem do służby (Lewica zgodziła się, by liczyć te lata po 1,3 % za każdy rok);

-    problem art. 15 "a" w obecnej ustawie emerytalnej;

-    konieczność zagwarantowania, że każdy funkcjonariusz obecnie zatrudniony w pełni korzysta z dotychczasowego systemu emerytalnego (bez jakichkolwiek ograniczeń);

-    potrzebę kontynuacji wzrostu płac funkcjonariuszy w latach 2010 - 2012.

Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiciele Klubu Poselskiego Lewica w obecności członków Federacji przedstawili główne założenia swojego stanowiska ws. ustawy emerytalnej dla służb mundurowych.