'

Dzień 14.01.2009 r. pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako historyczny.

W tym dniu odbyło się Posiedzenie Komitetu Założycielskiego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

Celem prac Komitetu z udziałem prezesów stowarzyszeń było ostateczne opracowanie i uchwalenie Statutu Federacji. Posiedzenie było bardzo pracowite, uważnie analizowano zapisy znajdujące się w projekcie, rozstrzygano wszystkie poprawki, które zostały wnioskowane przez poszczególne stowarzyszenia w pracach nad projektem statutu.

Zakończenie tych prac nastąpiło o godzinie 13.52, jednomyślnym głosowaniem przyjęto statut Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

Z kronikarskiego obowiązku wymienię osoby, które uchwaliły Statut Federacji:
- gen. dyw. Adam Rębacz, pułkownicy Jan Kacprzak, Zenon Biesaga, Aleksander Kubacki, Józef Piotrowicz,
Kazimierz Kolasa i Stanisław Kordowski - Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów RezerwyWojska Polskiego; 
- Zdzisław Czarnecki, Ewa Grzegorczyk, Zdzisław Jaworski i Zdzisław Pietryka - Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów Policyjnych;
- bryg. Jan Cała, bryg. Ireneusz Mańko, płk Jan Nowak i Albin Piątkowski ? Związek Emerytów i Rencistów
Pożarnictwa RP;
- gen. insp. Leszek Szreder oraz nadinspektorzy Leszek Lamparski i Henryk Tokarski - Stowarzyszenie
Generałów Policji;
- gen. Jana Pyrcak i płk Janusz Kwiecień - Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej.

Podczas tego pracowitego posiedzenia rozstrzygano także kwestie rejestracji ?Federacji? w Krajowym Rejestrze Sadowym, siedziby Zarządu Federacji, a także zasad tworzenia budżetu oraz wielkości początkowych kosztów związanych z procesem rejestracji sądowej. Komitet Założycielski określił zasady przygotowania Kongresu Założycielskiego w celu wyboru władz Federacji.