Bezwzględnie należy złożyć odwołania od nowej decyzji ZER - bez względu na to, kiedy taką decyzję otrzymliście.

Jeśli nie złożycie odwołania, to nawet w przypadku uznania ustawy za niezgodną z Konstytucją - nowa decyzja ZER nabierze "mocy decyzji ostatecznej".

Złożenie odwołania nawet po terminie rozprawy w TK jest "jedynym warunkiem przywrócenia stanu poprzedniego",  i to dopiero przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Ponieważ ZER stał się przybudówką IPN, to nawet wyrok TK będzie jak nadłużej ignorowany poprzez wymyślanie kolejnych przeszkód.

Redakcja