Dla emerytów wywiadu i kontrwywiadu oraz innych służb, którzy nabyli prawo do emerytury policyjnej przed 25 maja 1994 r.

Wszyscy funkcjonariusze, którzy do tej daty równolegle oprócz służby posiadają okresy pracy (potwierdzone stosownymi dokumentami z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Central Handlu Zagranicznego, itp. instytucji), będą mogli te okresy swojej pracy wybrać jako korzystniejsze do przeliczenia emerytury (czyli 1,3% zamiast 0,7%).

Tak stanowi w tej sprawie stosowne wyjaśnienie opracowane w WOK ZER MSWiA 15.11.2007 r. Cytuję: "Natomiast w przypadku, gdy funkcjonariusz dokumentuje posiadanie dwóch różnych okresów w jednym czasie (okres składkowy i nieskładkowy lub okres składkowy i okres służby), do wysługi emerytalnej podlega zaliczeniu jeden z tych okresów - okres korzystniejszy". A zatem, jeśli funkcjonariusz w okresie służby podejmował dodatkowe zatrudnienie, do wysługi emerytalnej zaliczony zostanie okres korzystniejszy(z zasady jest to okres służby). Ale w myśl zmienionych przepisów ustawą 23 stycznia 2009 r. równoległe ze służbą okresy pracy przed 1990 r. stają się korzystniejsze.

KOLEŻANKI I KOLEDZY.

W tej sprawie proponujemy jednak zaczekać do orzeczenia TK, którego sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji.

Uwaga:

Natomiast wszyscy którzy odeszli na emerytury po dniu 25 maja 1994 roku mają emeryturę podwyższoną o 1% podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio w służbie wywiadowczej za granicą. Wynika to z art. 15, ust. 2, pkt. 2d Ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. (Dz. U. nr 21, poz.114 z 1995 r.). , którego § 7. stanowił, iż Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do funkcjonariuszy, którzy nabyli prawo do emerytury policyjnej po dniu 25 maja 1994 r.

Rozporządzenie to nie wyróżniało służby wywiadowczej pełnionej w różnych okresach, tylko traktowało ją w sposób jednolity.