WAŻNE !

Jeśli do tej pory otrzymywałeś RENTĘ - to składanie odwołania nie ma uzasadnienia.!!

Natomiast jeśli do tej pory miałeś ustalone prawo do renty i emerytury, i pobierałeś emeryturę (bo była wyższa) - a teraz po 1.01.2010 r. będziesz otrzymywał rentę - POWINIENEŚ ZŁOŻYĆ ODWOŁANIE OD DECYZJI O NOWYM NALICZENIU EMERYTURY !!!

Sprawa renty nie ma tu nic do rzeczy, bo do niej masz ustaloną decyzję od dawna.

Jeśli się nie odwołasz to będzie oznaczało iż na przyszłość godzisz się z takim rozstrzygnięciem, nawet w przypadku pozytywnego orzeczenia TK.

Tym samym sam, z własnej woli pozbawiasz się możliwości powrotu do stanu PRAWNEGO jaki masz do końca br.

Nawet pomimo pozytywnego orzeczenia TK stracisz tą możliwość z urzędu (bo w stosunku do Ciebie, jako osoby która nie złożyła odwołania, nie będzie ono obowiązywało) i nie będziesz miał już prawa nawet wystąpienia z tym do sądu.

Wynika to z tego, iż ludzie nie znając obowiązującego w Polsce prawa myślą (logicznie lecz niesłusznie), iż samo pozytywne orzeczenie TK przywróci im stan dotychczasowy.

NIESTETY, ALE TAK PRAWO NIE DZIAŁA (w Polsce).

ZATEM PRZEMYŚL SWOJĄ SYTUACJĘ I UPRZEDŹ O TYM KOLEGÓW.