'

Odwołanie do MSWiA z art. 8a

do ministra spraw wewnętrznych i administracji
w sprawie faktycznego braku wydawania decyzji o wyłączeniu zastosowania tzw. ustawy dezubekizacyjnej

Zgłaszający: Piotr Misiło
Data wpływu: 02-11-2017
Data wysłania: 09-11-2017

Szanowny Panie Ministrze,

16 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił tzw. ustawę dezubekizacyjną – nowelizację ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Sposób postępowania w zakresie skorzystania z procedury przewidzianej w art. 8a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin /Dz. U. 2016 r., poz. 708 ze zm./ wprowadzonego ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 2270/ przedstawia INFORMATOR opracowany przez Kancelarię Radcy Prawnego - Aleksandrę Karnicką.