Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości i Dyrektora ZER MSWiA z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie przewlekłości działań ZER MSWiA oraz Sądu Okręgowego w Warszawie.

{załącznik}