Prof. dr hab. Stanisław Pikulski
WPiA UWM Olsztyn

dr Marcin Dąbrowski
WPiA UWM Olsztyn

"Nierówność stosowania prawa wobec ubezpieczonych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa"

Referat wygłoszony w trakcie trzeciej sesji plenarnej "Problemy efektywności ochrony praw człowieka" w ramach VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Europejski i amerykański system ochrony praw człowieka. Aksjologia - instytucje - efektywność", zorganizowanej w Sejmie RP w kwietniu 2014 r. przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich z okazji 55. rocznicy utworzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i 45 rocznicy przyjęcia Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka. Zamieszczony w książce pokonferencyjnej "Europejski system ochrony praw człowieka. Aksjologia - instytucje - efektywność", pod redakcją naukową prof. Jerzego Jaskierni (Wydawnictwo Adam Marszałek., Toruń 2015).

Jego upowszechnienie następuje za zgodą autorów oraz redaktora naukowego książki.

Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

{Referat - plik pdf  584 kB}