'

Pomoc socjalna dla emerytów i rencistów zwolnionych z jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Urzędu Ochrony Państwa  dla których ABW i UOP były ostatnimi pracodawcami określona została przez n/w akty prawne:

  1. Dz. U. ABW z 3 września 2014 r. Zarządzenie nr 1 Szefa ABW z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w ABW. Załącznik nr 1.
  2. Dz. U. ABW z 31 grudnia 2017 r. Zarządzenie nr 104 Szefa ABW z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w ABW. Załącznik nr 2.
  3. Wzór wniosku o świadczenie socjalne. Załącznik nr 3.

Osoby występujące z wnioskiem do ABW o pomoc socjalną prosimy o informacje na nr. tel. 790 567 889 jaką decyzje otrzymały w związku z wnioskiem – telefonujcie w każdą środę w godzinach 15 – 17.

Zarząd Główny ZBFSOP.