'

 

Komunikat

Uprzejmie informuję, Zarządy Kół, że Pan mecenas Roman Stec zgłosił ofertę bezpłatnego udzielania porad w  sprawach udzielania odpowiedzi na zapytania Sądów w związku ze zgłoszonymi do nich odwołaniami od decyzji emerytalno-rentowych zmniejszających świadczenia.

Pomoc udzielana będzie w pokoju nr 118, przy ul. Domaniewskiej 36/38, w poniedziałki i środy,  w godz. 10-13. Osoby zainteresowane  winny zgłosić się na spotkanie z pełną dokumentacją.

Osoby zainteresowane  winny zgłosić termin swojego udziału w poradach, w Sekretariacie ZW SEiRP w Warszawie, tel. 22-601-56-65 /poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 10-13/

Uprzejmie proszę o powiadomienie zainteresowanych członków.                              

Czesław Okrasa 

Prezes ZW SEiRP