'

III Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

21 kwietnia zakończył obrady III Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. Główne problemy obrad to:

1/ ocena dotychczasowej działalności

2/ określenie programu działań na nową czteroletnią kadencję

3/ zmiany w statucie

4/ wybory nowych władz Federacji.

Zarówno w ocenie działalności jak i dyskusji programowej polem rozstrzygnięć była niwelacja ustawy represyjnej (z 16 grudnia 2016r.) oraz stworzenie warunków umożliwiających Federacji pozyskiwanie środków na pokrycie kosztów działalności organizacyjnej w interesie całego środowiska emerytów i rencistów służb mundurowych czyli na realizację celów statutowych Federacji.

Dokonane przez Kongres zmiany w statucie umożliwiają więc Federacji prowadzenie działalności gospodarczej i uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.

W ciągu kilku najbliższych dni opublikujemy na naszej stronie internetowej Uchwałę programową Kongresu oraz apel Kongresu do całego środowiska służb mundurowych – prosimy o wnikliwe zapoznanie się z treścią tych dokumentów.

Delegaci na Kongres wybrali 22 osobowy Zarząd, który konstytuując się powierzył funkcję Prezydenta Federacji Zdzisławowi Czarneckiemu, a funkcje vice prezydentów Henrykowi Budzyńskiemu ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Januszowi Kwietniowi ze Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. Nasze dwie delegatki na Kongres , czyli Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa – Alicja Gołaszewska i Monika Kazula zostały wybrane członkami Zarządu Federacji.

Wśród  gości Kongresu byli Włodzimierz Czarzasty, Andrzej Rozenek, Janusz Zemke, Marek Dukaczewski i Tomasz Oklejak.

1.Uchwała programowa FSSM

2.Apel przedwyborczy