'

INFORMACJE O ZBFSOP

( Wzór do wydruku w formacie "doc" Microsoft Office )

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Powracamy do tradycji spotkań podczas, których można omówić problemy nas nurtujące. Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP użyczyła nam pomieszczenia w swojej siedzibie i tu będziemy mogli spotykać się oraz porozmawiać, złożyć deklarację członkowską, opłacić składki, zaspokoić potrzebę informacji, uzyskać pomoc w sprawie odwołania itp.

ADRES : 00-864 Warszawa, ul. KROCHMALNA 32 lok. 35 . ZAPRASZAMY, dyżur pełnimy w każdą środę w godzinach 15.00 - 18.00, i tylko w tym czasie czynny jest telefon nr. 790 567 889

Uwaga: W okresie od 13 czerwca do 19 września 2018 r. dyżury w siedzibie ZBF SOP  na ul. Krochmalnej 32 lok. 35 będą miały miejsce w godz. 15.00 - 17.00

Zarząd Główny ZBFSOP

Koleżanki i Koledzy!

Mamy oto do czynienia z kolejną odsłoną "polskiego piekła" - niekończących się rozliczeń, zajadłych napaści, rozpalania nienawiści, dzielenia społeczeństwa zamiast je integrować wokół wielkich wspólnych celów i wobec zagrożeń współczesności. Nie powtarzając zawartych już na naszych stronach opinii i informacji, a także odbiegając od osobistych odczuć dot. najnowszych prób wprowadzenia zasad "elementarnej sprawiedliwości" (czytaj : linczu i zbiorowej odpowiedzialności), chcielibyśmy nadal zwracać Waszą uwagę także na inny, niezwykle ważny aspekt sprawy.

STATUT

Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa

(tekst jednolity)

Wstęp

Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa jest dobrowolnym, samorządnym i demokratycznym stowarzyszeniem byłych funkcjonariuszy służb ochrony państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Ideą łączącą członków Związku jest wierność Ojczyźnie i służba narodowi, a czołowym zadaniem - społeczne działanie na rzecz utrzymania bezpieczeństwa kraju.

Związek dąży do trwałej integracji wokół tej nadrzędnej idei środowiska byłych funkcjonariuszy - w drodze przezwyciężania podziałów politycznych, kształtowania poczucia współodpowiedzialności za dalszy bezpieczny i demokratyczny rozwój kraju oraz eliminowania zagrożeń dla tego rozwoju, w tym wynikających ze specyfiki służb ochrony państwa i prób ich politycznego wykorzystywania.

Związek wspiera działania na rzecz aktywizacji zawodowej jego członków i wykorzystania dla dobra kraju ich potencjału intelektualnego oraz troszczy się o sytuację bytową byłych funkcjonariuszy.