'

Wszystkich zainteresowanych sprawą obrony naszych praw emerytalnych w Sądzie Okręgowym w Warszawie,  XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie informuję, że jedną z pierwszych spraw rozpatrywanych w tej materii będzie sprawa  (...).

POSIEDZENIE SĄDU w dniu 7 maja 2010 roku o godz.13:40 sala 123 (adres Sądu - Warszawa, Al.Solidarności 127). Posiedzenie jest jawne.

Obserwatorzy z sali mogą dowiedzieć się,  w jaki sposób pełnomocnik ZER będzie bronił racji ustawodawcy i wykorzystać to w swoich sprawach. Powoda reprezentować będzie znana kancelaria Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie ul. Śmiała 26 /tel.0223271500/.

 (Adres i dane personalne  do wiadomości Redakcji)