STRONA GŁÓWNA

Ustawodawcy w roku 2009 i w roku 2016 odwołali się do zasady sprawiedliwości społecznej wprowadzając w życie swoje ustawy; pierwszą o zmniejszeniu emerytur i drugą o pozbawieniu emerytur i rent funkcjonariuszy pełniących służbę do 31.07.1990 roku (czyli o odebraniu środków do życia, a wiec eutanazji) - CZY JEST TO PRAWORZĄDNE ?

Kilka tysięcy pozytywnie zweryfikowanych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa w 1990r. to ludzie, którzy przed żadnym sądem nie zostaliby uznani za winnych łamania prawa, stosowania przemocy i naruszania godności człowieka - to jest za czyny o znamionach określonych w preambule niechlubnej Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku.