ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
ZBFSOP


Rekomendowane przez ZBF SOP Kancelarie Prawne do prowadzenia spraw indywidualnych emerytów i rencistów służb mundurowych pokrzywdzonych ustawą represyjną z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.poz.2270)

Więcej…
 

Niedawno, bo 11 listopada Prezydent Rzeczypospolitej odznaczył z okazji Święta Niepodległości zasłużonych dla kraju obywateli wysokimi odznaczeniami państwowymi. Od kilku lat ta podniosła uroczystość corocznie wywołuje pytanie : czy Prezydent honorując Polki i Polaków Krzyżami Zasługi i Krzyżami Orderów Odrodzenia Polski przypina im odznaczenia państwowe czy "broszki okazjonalne" - nie mające żadnego znaczenia i nie wywołujące żadnych konsekwencji.

Więcej…
 

Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa jest dobrowolnym, samorządnym i demokratycznym stowarzyszeniem byłych funkcjonariuszy służb ochrony państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej…
 

Koleżanki i Koledzy!

Witrynę internetową  naszego Związku adresujemy do przyjaciół wspólnej służby w organach bezpieczeństwa państwa i wszystkich osób życzliwych służbom chroniącym bezpieczeństwa naszej Ojczyzny, a także do osób poszukujących rzetelnej - obiektywnej informacji o roli tych służb w strukturach państwa i w warunkach funkcjonowania w demokratycznym społeczeństwie.

Naszym celem jest zapewnienie bieżącej możliwości wyrażania opinii środowiska byłych funkcjonariuszy na temat zdarzeń i zjawisk w życiu społecznym i politycznym kraju, mających wpływ  na jego bezpieczeństwo. Chcemy bronić godności i dobrego imienia tych wszystkich funkcjonariuszy, którzy uczciwie i rzetelnie, z poszanowaniem prawa, motywowani troską o bezpieczeństwo Polski, służyli i służą Ojczyźnie. Pragniemy swoim działaniem przyczyniać się do integracji naszego środowiska i wszystkich środowisk służb mundurowych, czego najszerszym wyrazem jest Federacja Stowarzyszeń i Związków Służb Mundurowych.

Więcej…
 

Adres ZBFSOP

ul. Krochmalna 32
lokal 35
00-864 Warszawa
dyżury środa, 15:00 do 18:000
i tylko w tym czasie telefon nr 790 567 889

Adres do korespondencji
z Zarządem Głównym ZBF SOP

Maciej Niepsuj
00-950 Warszawa
skr. pocztowa 471

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres Redakcji www.zbfsop.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Podstawowe konto bankowe ZBFSOP
gromadzące składki członkowskie
i darowizny sponsorów z przeznaczeniem
na działalność statutową

BGŻ: 24 2030 0045 1110 0000 0031 5020
bezwzględnie należy podawać:
województwo, imię nazwisko, kontakt (adres, telefon, mail)
oraz cel wpłaty
1. Składka członkowska rocznie: 50.00 (PLN)
2. Wpisowe: 50.00 (PLN)

DAROWIZNY
Subkonto ZBFSOP gromadzące darowizny
na koszty obsługi prawnej działań ZBFSOP
podejmowanych w związku z ustawami
Sejmu RP zmniejszającymi emerytury,
renty i renty rodzinne byłym funkcjonariuszom
organów bezpieczeństwa państwa

BGŻ: 42 2030 0045 1110 0000 0181 3540
W sprawach zapomóg można się zwracać do Komisji Socjalnej przy Biurze Kadr ABW Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Dolnośląskie Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Kujawsko-Pomorskie (Bydgoszcz) Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Łódzkie Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Małopolskie malopolskie@zbfsop.pl
Mazowieckie mazowieckie@zbfsop.pl
Lubelskie lubelskie@zbfsop.pl
Pomorskie pomorskie@zbfsop.pl
Opolskie opolskie@zbfsop.pl
   

Statut ZBFSOP

STATUT

Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa

(tekst jednolity)

Wstęp

Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa jest dobrowolnym, samorządnym i demokratycznym stowarzyszeniem byłych funkcjonariuszy służb ochrony państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Ideą łączącą członków Związku jest wierność Ojczyźnie i służba narodowi, a czołowym zadaniem - społeczne działanie na rzecz utrzymania bezpieczeństwa kraju.

Związek dąży do trwałej integracji wokół tej nadrzędnej idei środowiska byłych funkcjonariuszy - w drodze przezwyciężania podziałów politycznych, kształtowania poczucia współodpowiedzialności za dalszy bezpieczny i demokratyczny rozwój kraju oraz eliminowania zagrożeń dla tego rozwoju, w tym wynikających ze specyfiki służb ochrony państwa i prób ich politycznego wykorzystywania.

Związek wspiera działania na rzecz aktywizacji zawodowej jego członków i wykorzystania dla dobra kraju ich potencjału intelektualnego oraz troszczy się o sytuację bytową byłych funkcjonariuszy.

Więcej…
 


Strona 1 z 2