ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ustawy, ich projekty, komentarze, ocenyDyskusja do ustawy z 18 lutego 1994 o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

Od Redakcji: Gwoli pamięci cytujemy przebieg dyskusji nad przedmiotową Ustawą z 18 lutego 1994 r.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 2 kadencja, 12 posiedzenie, 1 dzień (17.02.1994)

2 punkt porządku dziennego:
Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej o komisyjnym projekcie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druki nr 131 i 243).

 

Poseł Jerzy Dziewulski:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Przedstawiony Wysokiej Izbie projekt ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin jest kolejną, ósmą już próbą podjętą w celu ostatecznego uregulowania sytuacji prawnej funkcjonariuszy tych służb i, co również szalenie istotne, w celu uregulowania sytuacji emerytów. Emeryci tych służb to jedyna w Polsce grupa dziesiątków tysięcy ludzi, w stosunku do których nie przeprowadzono rewaloryzacji emerytur i rent tzw. starego portfela.

Więcej…
 

Opinia do projektu ustawy PiS z grudnia 2007 r.

Opinia naszego internauty w wersji uwzględniającej Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej:

Więcej…
 

Projekt Ustawy o podaniu do publicznej wiadomości ... wg. PiS, 2007

... publicznej informacji o byłych funkcjonariuszach komunistycznego aparatu bezpieczeństwa, czasowym ograniczeniu pełnienia przez nich funkcji publicznych oraz pozbawieniu ich nieuzasadnionych przywilejów materialnych

według koncepcji PiS z grudnia 2007 r. 

Tutaj -> Tekst oraz sejmowy Druk nr 789 z 13 grudnia 2007 r. (pdf)

 


Strona 11 z 11