ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ustawy, ich projekty, komentarze, ocenyInterpelacja nr 24231

Interpelacja nr 24231 do ministra spraw wewnętrznych w sprawie orzeczeń sądowych w sprawach dotyczących wysokości emerytury policyjnej.

 

Więcej…
 

Interpelacja nr 26119

do ministra spraw wewnętrznych

w sprawie nieprawidłowości w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSW

Więcej…
 

Interpelacja poselska w sprawie stopni emerytów i rencistów

Poseł PO, Henryk Siedlaczek w dniu 6 lutego 2013 r. wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych z interpelacją nr 14153 w sprawie możliwości awansowania szczególnie aktywnych policyjnych emerytów i rencistów na wyższe stopnie służbowe, bez konsekwencji finansowych.

Interpelacja
(nr 14153)
do ministra spraw wewnętrznych
w sprawie możliwości awansowania szczególnie aktywnych policyjnych emerytów i rencistów na wyższe stopnie służbowe, bez konsekwencji finansowych

Szanowny Panie Ministrze!

Więcej…
 

Uchwała nr 144/83 Rady Ministrów i Statut MSW

Nr 0187/tjn/83/wych

_T A J N E_
Egz. Nr .... (2)

U C H W A Ł A  Nr 144/83
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 października 1983 r.

w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Na podstawie art.2ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów /Dz. Nr 38, poz. 172/ Rada Ministrów uchwala, co następuje:

Więcej…
 

INFORMACJA O PRACACH KOMISJI SEJMOWYCH - 87/2012 (103)

VII kadencja; w dniu 29 sierpnia 2012 r.

Komisja Spraw Zagranicznych /SZA/ na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów Klubu PiS wysłuchała informacji na temat zatrudniania tajnych współpracowników i funkcjonariuszy komunistycznych służb specjalnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - Grażyna Bernatowicz - poinformowała m.in., że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie prowadzi polityki personalnej, w wyniku której zatrudniani są byli funkcjonariusze czy współpracownicy służb. Polityka personalna jest realizowana zgodnie z przepisami prawa oraz z zasadami zarządzania zasobami ludzkimi, gdzie najważniejszym kryterium jest posiadanie właściwych kompetencji merytorycznych, dających rękojmię prawidłowego wykonywania zadań.

Więcej…
 

Interpelacja (ponowna) nr 8856 w spr. "Instrukcja przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej"

Interpelacja nr 8856 do ministra spraw wewnętrznych w sprawie wpływu kopii dokumentu "Instrukcja przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej" z dnia 25 czerwca 1990 r. wydawanych przez pracowników IPN podczas szkoleń instruktażowych sędziom Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie -  ponowna.

Więcej…
 

Interpelacja ws. "Instrukcja przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej" z dnia 25 czerwca 1990 r.

Interpelacja
(nr 8856)
do ministra spraw wewnętrznych

w sprawie wpływu kopii dokumentu "Instrukcja przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej" z dnia 25 czerwca 1990 r. wydawanych przez pracowników IPN podczas szkoleń instruktażowych sędziom Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Więcej…
 

Rząd dziel emerytów

W skutek nowelizacji wprowadzonej w 2012 roku wszyscy emeryci dostali tyle samo - 71 zł. Ponad połowa osób otrzymuje świadczenia wyższe, niż gdyby ich emerytura została podwyższona wskaźnikiem procentowym. Na waloryzacji stracili pozostali emeryci, otrzymujący więcej niż 1480 zł.

Więcej…
 

2012 News waloryzacyjny

Prezydent podpisał we wtorek 2012-01-24 ustawę wprowadzającą kwotową waloryzację emerytur i rent w 2012 roku i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego - poinformowała podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka.

Wątpliwości :

Część prawników wskazywała, że waloryzacja kwotowa może być niekonstytucyjna, ponieważ podwyżka dla osób z najwyższymi emeryturami będzie w ujęciu procentowym niższa niż poziom inflacji.

Opozycja krytykowała z kolei pośpiech w procedowaniu ustawy.

 


Strona 2 z 11