ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ustawy, ich projekty, komentarze, ocenyOpinia Sądu Najwyższego RP

Tutaj odczytasz: Uwagi Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego RP z dnia 29 października 2008 (format "pdf" - 309 kB)
 

Opinia nr 54 Komisji do Spraw Służb Specjalnych

OPINIA nr 54

Komisji do Spraw Służb Specjalnych

dla

Komisji Administracji i Spraw Wewn
ętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1140)
Więcej…
 

Nadzieje Dominiki Wielowieyskiej

Miejmy nadzieję, że komisje poprawią propozycje PO, która niestety zaczęła się ścigać z PiS-em, kto jest bardziej radykalnym antykomunistą. Dzięki takim wyścigom byli esbecy do tej pory cieszyli się wysokimi dochodami.

Więcej…
 

Sejm 2008-10-24

Sejm odrzucił w piątek projekt ustawy "dezubekizacyjnej" autorstwa PiS. Natomiast projekt zmniejszenia emerytur dla służb specjalnych PRL i Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego autorstwa PO został skierowany do dalszych prac w komisjach.

Więcej…
 

Opinie prawników o projekcie ustawy emerytalnej

Prof. Andrzej Rzepliński, Helsińska Fundacja Praw Człowieka:

Więcej…
 

Nawrot: Polska prawica po raz kolejny pragnie zemsty i odwetu

Polska prawica po raz kolejny pragnie zemsty i odwetu.
Więcej…
 

O co chodzi w projektach?

PiS chce, aby emerytur zostali pozbawieni ci funkcjonariusze, którzy pełnili służbę w aparacie represji w latach 1944-56. Funkcjonariusze SB mieliby otrzymywać najniższe uposażenie, bowiem - jak mówił poseł Mularczyk - wszelkie awanse wynikały z gorliwości w służbie. Opublikowane zostałyby dane wszystkich esbeków i na 10 lat zostaliby oni pozbawieni prawa pełnienia funkcji publicznych (w 44 kategoriach zawodowych). Emerytury nie byłyby obniżane funkcjonariuszom pozytywnie zweryfikowanym oraz tym, którzy wykazaliby, że współpracowali z opozycją.

PO proponuje, aby wszystkim funkcjonariuszom UB i SB, oficerom aparatu represji oraz członkom Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego obniżyć uposażenia emerytalne z 2,6 do 0,7 proc. uposażenia na rok służby. Motywują to tym, że esbecy nie płacili składek emerytalnych, a obecnie taki jest współczynnik dla osób, które tego nie czyniły.

Więcej…
 

Pierwsze czytanie "o zmianie ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym"

Rozpatrzenie punktów 31 i 32 porządku dziennego z 2008-10-23

31. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o podaniu do wiadomości publicznej informacji o byłych funkcjonariuszach komunistycznego aparatu bezpieczeństwa, czasowym ograniczeniu pełnienia przez nich funkcji publicznych oraz pozbawieniu ich nieuzasadnionych przywilejów materialnych (druk nr 789).

32. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1140).

Tutaj odczytasz: sprawozdanie z obrad Parlamentu RP w przedmiotowej sprawie (format "doc" - 588 kB, kolorowe wyróżnienia w tekście, pochodzą od Redakcji).

 

Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

DZIENNIK USTAW Z 2004 R. NR 8 POZ. 67

USTAWA

z dnia 18 lutego 1994 r.

o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

(tekst jednolity)

Więcej…
 


Strona 10 z 11