ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ustawy, ich projekty, komentarze, ocenyKomisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wraz z Komisją Polityki Społecznej i Rodziny - protokól z 2008-12-02

Biuletyn nr: 1575/VI

Komisja:
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /nr 85/, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny /nr 98/

Data: 02-12-2008

Więcej…
 

Opinia Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej

URZĄD
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ STANU
Mikołaj Dowgielewicz

Warszawa, dnia 1 grudnia 2008 r.

Więcej…
 

Opinia Krzysztofa Skotnickiego - eksperta ds. legislacji

Warszawa, 6 listopada 2008 r.

Opinia
o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
zawarta w druku nr 1140

Więcej…
 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych - skrócony protokół

Skrócony protokół z posiedzenia Komisji z dnia 2.12.2008 r.

Więcej…
 

Podkomisja Nadzwyczajna

19-11-2008 posiedzenie nr 93

Więcej…
 

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Druk nr 1353
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1140)

Więcej…
 

Opinia Dariusza Dudka - prof. KUL

Biuro Analiz Sejmowych
OPINIA ZLECONA

Lublin, 17 listopada 2008 r.

Opinia wstępna o konstytucyjności poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym, tzw. ustawy deubekizacyjnej
- Druk Sejmowy Nr 1140

Więcej…
 

Opinia Komisji Obrony Narodowej

Opinia nr 6
Komisji Obrony Narodowej
dla Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Więcej…
 

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa

Tutaj odczytasz: Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 listopada 2008 (format "pdf" - 51 kB)
 


Strona 9 z 11