ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ustawy, ich projekty, komentarze, ocenyStanowisko Sejmu

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2009 r.

Sygn. akt K 6/09

Posłowie

Jan W I D A C K I

Janusz Z E M K E

(umocowani przedstawiciele Grupy posłów na Sejm do występowania przed TK)

W ślad za pismem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2009 r., przesyłam w załączeniu kopię stanowiska Sejmu z dnia 3 kwietnia 2009 r., wyrażonego w sprawie z wniosku Grupy posłów na Sejm, sygn. akt K 6/09 - do wiadomości.

Przewodniczący składu orzekającego

Bohdan Zdziennicki

Więcej…
 

Stanowisko Prokuratora Generalnego

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY                                           Warszawa, dnia 7 kwietnia 2009

Sygn. akt K 6/09

Posłowie

Jan W I D A C K I

Janusz Z E M K E

(umocowani przedstawiciele Grupy posłów na Sejm do występowania przed TK)

 

W ślad za pismem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2009 r., przesyłam w załączeniu kopię stanowiska Prokuratora Generalnego z dnia 7 kwietnia 2009 r., wyrażonego w sprawie z wniosku Grupy posłów na Sejm, sygn. akt K 6/09 - do wiadomości.

Przewodniczący składu orzekającego

Bohdan Zdziennicki

Więcej…
 

Konferencja Klubu Parlamentarnego PIS Sala Kolumnowa Sejmu RP, 25 kwietnia 2009 r.

JAROSŁAW ZIELIŃSKI

Wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych,

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządzie Premiera Jarosława Kaczyńskiego

 

Decyzje rządu Donalda Tuska wobec służb mundurowych godzą w bezpieczeństwo państwa i obywateli.

Więcej…
 

SLD a system zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i funkcjonariuszy

Janusz Zamke

Warszawa, lipiec 2001 r.

 Sytuacja w latach 1990 - 94

Więcej…
 

TK: K 6/09

SYGNATURA

WNIOSKODAWCA

WNIOSEK

K 6/09

[ zasady naliczania wysokości emerytury ]

 
Grupa posłów na Sejm RP
 
o zbadanie zgodności ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Agencji Wywiadu. Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Służby Wywiadu Wojskowego. Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Straży Granicznej. Biura Ochrony Rządu. Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 2, art. 10. art. 31 ust. 3 oraz art. 32 Konstytucji RP:

[ Tutaj czytaj: Pismo z TK z dnia 26 luty 2009 r. - format pdf 20 kB ]

 

Stenogram z 2009-04-16 dot. reformy emerytalnej służb mundurowych

Biuletyn nr: 2116/VI

Komisja: Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /nr 123/, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka /nr 131/

Data: 16-04-2009

Więcej…
 

Komunikat Federacji z 2009-04-16

Warszawa, 16 kwietnia 2009 roku

KOMUNIKAT

15 kwietnia 2009 roku w Sejmie RP odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych zrzeszonych w Federacji ZZ Służb Mundurowych z Klubem Poselskim Lewica na czele z jego przewodniczącym Wojciechem Olejniczakiem.Ze strony Klubu Poselskiego Lewica w spotkaniu uczestniczyli również m.in. posłowie Stanisław Wziątek, Janusz Zemke i Jerzy Szmajdziński oraz były minister spraw wewnętrznych i administracji Ryszard Kalisz i były przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP Bogdan Bujak. Federację ZZ Służb Mundurowych reprezentowali : Antoni Duda, Marek Osiejewski, Wiesław Budak, Józef Partyka, Tomasz Krzemieński, Andrzej Szary, Janusz Łabuz i Marian Boguszyński (NSZZ Policjantów), Jacek Zakrzewski i Andrzej Jurkiewicz (NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej), Wiesław Żurawski i Krzysztof Frączak (NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa), Krzysztof Hetman (NSZZ Pracowników Pożarnictwa), Wiesław Puchalski, Jerzy Lipko i Krzysztof Śliwiński (ZZS "Florian").

Więcej…
 

Korespondencja z RPO, kwiecień 2009

Warszawa, 06.04.2009 r.

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
RPO-613562-V-DZ/09
00-090 Warszawa Tel. centr.  0-22 551 77 00
Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53
Zespół Prawa Administracyjnego
l Spraw Mieszkaniowych

 

Szanowny Panie

Odpowiadając na list skierowany do Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym poruszony został problem pozbawienia emerytów policyjnych równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, z upoważnienia Rzecznika uprzejmie wyjaśniam, że powołany w liście wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2008r. sygn.akt I OSK 953/07 co do zasady wiąże organy Policji tylko w konkretnej sprawie indywidualnej (w sprawie, w której został wydany). Zgodnie bowiem z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, póz. 1270 ze zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia.

Więcej…
 

Tekst wniosku do TK z 23 lutego 2009 r.

Warszawa, 23 lutego 2009 r.

 

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Al. Jana Christiana Szucha 12 a

00-918 Warszawa

Więcej…
 


Strona 6 z 11