ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ustawy, ich projekty, komentarze, ocenyProces prawotwórczy w świetle orzecznictwa TK

Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacyjnym.

Warszawa 2009

Tekst niniejszy jest dostępny na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego w katalogu e-publikacje, adres: http://www.trybunal.gov.pl/index2.htm

/wybrane fragmenty/

3. Zasada ochrony praw nabytych

Więcej…
 

Analiza systemu zaopatrzeniowego i systemu ubezpieczeń społecznych w orzeczeniu TK z dnia 23 września 1997 r. Sygn. akt K. 25/96

ORZECZENIE

z dnia 23 września 1997 r.

Sygn. akt K. 25/96

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Więcej…
 

Co proponuje Rząd Tuska przyszłym emerytom mundurowym

projekt 26.06.09

USTAWA

z dnia................2009 r.

o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy  

Więcej…
 

Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 179 poz. 1272

Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 179 poz. 1272

ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 19 września 2007 r.

w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin

(Dz. U. z dnia 28 września 2007 r.)

Więcej…
 

TK odpowiada żołnierzom

BIURO

TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

SEKRETARZ TRYBUNAŁU

Warszawa, dnia 8 maja 2009 r.

L. dz. ST 73-12/09
dot.: sygn. akt K 6/09
dot.: L.dz. 135/09
Pan
Adam R Ę B A C Z
Prezes Zarządu Głównego
Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych
i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego
Z upoważnienia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w odpowiedzi na pismo z dnia 28 kwietnia 2009 r. (wpływ do TK - 30 kwietnia 2009 r.). uprzejmie wyjaśniam, że wniosek Grupy posłów na Sejm z dnia 23 lutego 2009 r. o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biuru Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 24, poz. 145) został zarejestrowany pod sygn. akt K 6/09.
Więcej…
 

W jakim celu dzielą "mundurówkę" ?

Cele reformy emerytur funkcjonariuszy

Przedstawiony niedawno przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zarys projektu reformy emerytalnej jest nie tylko niepełny i niespójny. Jest też niesprawiedliwy.

Nic więc dziwnego, że wywołał falę odejść ze służby kilku tysięcy funkcjonariuszy służb podległych MSWiA oraz protesty związków zawodowych służb mundurowych.

Więcej…
 

Pierwsze czytanie projektu o zmianie Konstytucji RP

Sp r a w o z d a n i e  St e n o g r a f i c z n e
z 45 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 lipca 2009 r. (drugi dzień obrad).   
Punkt 12. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Więcej…
 

Projekt zmiany konstytucji RP - druk 1518

Druk nr 1518

Warszawa, 17 października 2008 r.

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja
Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 235 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Przemysława Gosiewskiego.

Więcej…
 

Od: Biuro KP Lewica

 < Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. >
Data: 29 kwietnia 2009 15:46

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam stanowiska Prokuratora Generalnego oraz Sejmu RP
wobec wniosku Lewicy do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego ustawy
odbierającej uprawnienia do emerytury mundurowej funkcjonariuszom organów
bezpieczeństwa pełniącym służbę w latach 1944 - 1989 oraz członkom Wojskowej
Rady Ocalenia Narodowego.
Więcej…
 


Strona 5 z 11