ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ustawy, ich projekty, komentarze, ocenyPrezes GUS w komunikacie z 2012-01-13

Z Monitora Polskiego odczytaliśmy :

Pozycja 24
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 13 stycznia 2012r.
w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych
emerytów i rencistów w 2011 r.

Poprawiony: piątek, 27 stycznia 2012 16:07 Więcej…
 

Prezes GUS w komunikacie z 2011-11-07

Z Monitora Polskiego odczytaliśmy :

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 7 listopada 2011 r.
w sprawie pierwszego wskaźnika waloryzacji
(M.P. z dnia 14 listopada 2011 r.)

Więcej…
 

Glosa krytyczna do uchwały SN z dnia 3 marca 2011 r., II UZP 2/11

 Andrzej Ring

Ustalanie wysokości emerytury policyjnej dla osób pełniących służbę w organach bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 - glosa krytyczna do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2011 r., II UZP 2/11.  

Więcej…
 

Zarządzenie 043/90 z dnia 10 maja 1990

T A J N E

Z A R Z Ą D Z E N I E (043/90)
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 10 maja 1990 r.

Więcej…
 

Uchwała SN z dnia 3 marca 2011r (sygn.akt II UZP 2/11)

Za każdy rok pełnienia służby w latach 1944-1990 w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (jednolity tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.), emerytura wynosi 0,7% podstawy jej wymiaru (art. 15b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.), co oznacza, że wysokość emerytury wyliczanej wyłącznie za okresy pełnienia takiej służby może być niższa od 40% podstawy wymiaru tego świadczenia.

 

Sygnatura: K 36/09 - PONOWNIE !

Termin: 11 stycznia 2012 roku, godz. 9:00

Miejsce: duża sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego

Wnioskodawca: Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności art. 13a ust. 6 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji RP.

Więcej…
 

Wniosek NSZZP K 36/09 w TK - umorzony

POSTANOWIENIE
z dnia 25 października 2011 r.
Sygn. akt K 36/09

Więcej…
 

Mieliście wątpliwości, czy też w dalszym ciągu ....

Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego

 

REZOLUCJA 1096 (1996) ...

REZOLUCJA 1096 (1996)1 dotycząca środków (działań) służących do  przedsięwzięcia w celu poradzenia sobie z dziedzictwem dawnych komunistycznych systemów totalitarnych.

Więcej…
 


Strona 3 z 11