ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Historia


Czasy przełomu. Narodziny Urzędu Ochrony Państwa

Na podstawie dokumentów Sejmu X kadencji, który funkcjonował w okresie 18.06.1989 r. - 25.11.1991r.: druki 202, 201, 223,224,225,306,305, Biuletynu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych /13/ i Komisji Ustawodawczej /67/ z dnia 7.03.1990 r., stenogramu posiedzenia Sejmu w dniu 6.04.1990 r., ustawy o UOP , uchwały nr 69 RM, Zarządzenia nr 51 Ministra Spraw Wewnętrznych, Instrukcji Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej. Nie uzyskano z zasobów archiwalnych Sejmu Biuletynu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Ustawodawczej z dnia 15,29 i 30 marca 1990 r., oraz końcowej części stenogramu posiedzenia Sejmu z dnia 6.04.1990 r.W dniu 18 stycznia 1990 r. posłowie: Piotr Polmański, Stanisław Krauz, Jan Kisilczyk; Janusz Okrzsik;  Michał Caputa; Jerzy Koralewski; Andrzej Miłkowski; Adela Dankowska; Bohdan Kopczyński; Włodzimierz Mokry; Jerzy Zimowski; Edward Rzepka; Henryk Wujec; Jarosław Kapsa; Jan Rokita zgłosili projekt ustawy o ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli i organach właściwych w tych sprawach.

Więcej…
 

Oddział II Sztabu Głównego (Generalnego) w latach 1921-39

ODDZIAŁ II SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) W LATACH 1921-1939.

ZARYS ORGANIZACYJNY I PRZEGLĄD ZAWARTOŚCI INWENTARZA

Redakcja ZBFSOP przytacza za:

Regina Czarnecka - Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej nr 28 z 2006 r.

Budowę struktur wywiadu i kontrwywiadu wojskowego w odrodzonym państwie polskim rozpoczęto 13 listopada 1918 r. od utworzenia w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego (Szt. Gen. WP) Oddziału VI Informacyjnego, w 1919 r. przemianowanego na Oddział II.

Więcej…
 

Policja polityczna II RP

Pion polityczny w policji państwowej II RP, istniał niemalże od jej powstania (nie był zatem wytworem sanacji). Pierwszą jednostką odpowiedzialną za tą formę działalności był tzw. Inspektorat DP ("Defensywy Politycznej", tak bowiem eufemistycznie określano działania o charakterze politycznym, stąd też skrót "Defa") w Komendzie Głównej. "W terenie" działał on przez funkcjonariuszy policji śledczej, gdyż nie posiadała własnych jednostek niższego rzędu. Inspektorat przekształcony został następnie w Wydział IVD (będący częścią Wydziału IV KG), podlegający bezpośrednio komendantowi głównemu.

Więcej…
 


Strona 4 z 6