ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Historia


Zarządzenie nr 042 z 30 października 1981 r.

Pion Polityczno-Wychowawczy.
Zarządzenie nr 042/81 z 30 października 1981 roku.

W art. 2 ustawy z dnia 18.10.2006 roku "o ujawnieniu informacji.." wymienione są organy bezpieczeństwa państwa. Katalog tych organów jest zamknięty i nie dopuszczalna jest rozszerzająca interpretacja pojęcia organ bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy.

Więcej…
 

Zarządzenie 0115 z 30 maja 1989 r.

Likwidacja Jednostki organizacyjnej MSW - Biura "W".

Struktura pionu "W" na szczeblu centrali (Biuro "W") oraz WUSW ( Wydziały "W") nie została z mocy prawa rozwiązana z chwilą utworzenia UOP albowiem została zlikwidowana decyzją Zarządzenia organizacyjnego nr 0115/Org. z dnia 30 maja 1989 r.

Więcej…
 

Wyd.Spec. Przegląd Bezp.Wewn.

WYDANIE SPECJALNE

PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Warszawa. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 1-4.12.2010 r.

Służby Specjalne Demokratycznego Państwa.

Cywilne służby specjalne III RP - próba bilansu.

Stenogram z konferencji 

Więcej…
 


Strona 1 z 6