ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Naszym Zdaniem

REPRESJE JAKO PRAWORZĄDNOŚĆ

Ustawodawcy w roku 2009 i w roku 2016 odwołali się do zasady sprawiedliwości społecznej wprowadzając w życie swoje ustawy; pierwszą o zmniejszeniu emerytur i drugą o pozbawieniu emerytur i rent funkcjonariuszy pełniących służbę do 31.07.1990 roku (czyli o odebraniu środków do życia, a wiec eutanazji) - CZY JEST TO PRAWORZĄDNE ?

Więcej…
 

Napisałem do autorów artykułu "SB wciąż walczy"

Treść Waszego artykułu na tle wspomnienia kampanii medialnej poprzedzającej przygotowanie i uchwalenie ustawy z dn.23.01.2009 r. ("dezubekizacyjna") ożywia nadzieję, że szersze pokazanie problemu może nastąpić. Dlatego piszę te słowa.

Przypomniana kampania była ilustrowana zdarzeniami poprzez zdjęcia i filmy, w których nie występuje formacja objęta, jako jedyna, wymienioną wyżej ustawą. Widać to także w filmie "Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł". Pani Violetto, powiedziałem Pani : "ja w stanie wojennym jeździłem po Warszawie fiatem 126p, mój sąsiad BTR-em; jego ustawa nie dotyczy, mnie tak."

Więcej…
 

Po decyzji 9 sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Zdania odrębne sędziów Trybunału Konstytucyjnego Adama Jamroza, Ewy Łętowskiej, Marka Mazurkiewicza, Mirosława Wyrzykowskiego i Prezesa TK Bohdana Zdziennickiego dogłębnie obnażają wszystkie ułomności wyroku i fakt, że jego podstawą nie były zasady i przepisy prawne, a tylko i wyłącznie aspekty polityczne wynikające z woli ustawodawcy, którą Trybunał Konstytucyjny wsparł właśnie swym wyrokiem. Wypowiedź sędziego sprawozdawcy Andrzeja Rzeplińskiego uzasadniająca wyrok to zestaw tez politycznych niezgodnych z rzeczywistością. Nawet liczby statystyczne zostały tak dobrane, aby ilustrowały obraz nie rzeczywisty, a potrzebny dla uzasadnienia tezy.

Wyszczególniam poniżej niektóre z tez sędziego sprawozdawcy nie odpowiadające rzeczywistości.

Więcej…
 

Naszym zdaniem - Listopad 2009 r.

Koleżanki i Koledzy

Mamy podstawy sądzić, że Trybunał Konstytucyjny nie ma pełnego obrazu jak krzywdząca jest ustawa z dnia 23.01.2009 "o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji..." w stosunku do poszczególnych osób, które pełniły służbę w instytucjach państwowych wyliczonych w art.2 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990.

Dlatego oprócz składania ODWOŁAŃ do

SĄD OKRĘGOWY w WARSZAWIE
XIII WYDZIAŁ  UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
00-898 Warszawa
al. Solidarności 127

APELUJEMY o przedstawianie Trybunałowi Konstytucyjnemu, w formie indywidualnych listów, przebiegu swojej służby w organach bezpieczeństwa państwa przed rokiem 1990, w której nie ma przecież nic co mogłoby odpowiadać kryteriom zawartym w preambule ustawy z dnia 23.01.2009 r. o zmianie ustawy z dnia 18.02.1994 r. "o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji...", czego dowodem jest fakt, iż po weryfikacji przyjęto mnie do służby w UOP. Listy w tej sprawie można kierować na adres :

Prof.dr.hab. BOHDAN ZDZIENNICKI
Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Al. Jana Christiana Szucha 12a
00 -918 WARSZAWA

Prezes Zarządu Głównego ZBF SOP

Maciej Niepsuj