ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Socjalne


Wytyczne - ważne uzupełnienie treści odwołania na dec. ZER MSWiA

Do treści odwołania należy dodać, w adekwatnej sytuacji, że:

decyzja ZER jest niezgodna z art.58 a ust.1 i 2 ustawy z dnia 18.02.1994r o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji... itd., którego ustawa z dnia 23.012009r. nie zmieniła, a przepis przywołanego artykułu mówi, iż funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa nabywają prawo do świadczeń pieniężnych z zaopatrzenia emerytalnego na warunkach określonych w przepisach obowiązujących w dniu zwolnienia ze służby.

 

 

Informacja ZG SEiRP z 2009-10-26

Warszawa, dnia 26.10.2009 

INFORMACJA ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

 dot. decyzji Dyrektora ZER MSWiA o ponownym ustaleniu wysokości emerytury policyjnej.

Z dniem 14 października 2009 r. Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA rozpoczął wysyłanie emerytom policyjnym - byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa decyzji o redukcjach wyso­kości emerytur. Decyzje te - wydawane w związku z wejściem w życie ustawy zmieniającej - radykalnie obniżają wysokości wspomnianych świadczeń wielu emerytowanym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa określonych w załączniku do ustawy.

Więcej…
 

Argumentacja WSA w sprawie równoważnika za remont lokalu

W Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych odczytujemy treść orzeczenia w sprawie "Równoważnika za brak lokalu mieszkalnego i za remont lokalu mieszkalnego" (symbol 6212) wystepujące pod hasłem tematycznym  "Służba Bezpieczeństwa"

Powoływane przepisy to:
Dz.U. 1994 nr 53 poz 214 art. 29 ust. 1 (Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin).

II SA/Wa 40/09 - Wyrok WSA w Warszawie  

...ważne...
 

Pismo z ABW

Poniżej przedstawiamy otrzymaną niedawno odpowiedź na wystąpienie skierowane do ABW przez Prezesa Zarządu ZG ZBFSOP w sprawie wypłaty równoważnika za remont mieszkania :

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE

Więcej…
 

ZAŻALENIE

........................ .......2009-01-25
.......................
.......................


Pan
Komendant Wojewódzki Policji
Więcej…
 

Formularz wniosku remontowego

Formularz wniosku remontowego, strona pierwsza i strona druga  (format jpg, 1.2MB + 1.4MB)

 

 

ZER MSWiA rozsyła już decyzje ...

Zakład Emerytalno - Rentowy MSWiA rozsyła już decyzje o zmniejszeniu emerytury wraz z pouczeniem o sposobie odwołania się od tej decyzji określajace termin 30 dni od jej otrzymania.

Zasadnicze znaczenie dla późniejszych rozstrzygnięć w tej sprawie, w każdej kolejnej instancji, ma złożenie odwołania w terminie adekwatnym do dnia otrzymania decyzji, w Sądzie Okregowym w Warszawie w Wydziale Ubezpieczeń Społecznych, ale za pośrednictwem Zakłdu Emerytalno - Rentowego MSWiA.

TRZEBA TO ZROBIĆ !

Więcej…
 

Komisja Socjalna

Uprzejmie informuję, iż przy Biurze Kadr ABW działa komisja socjalna powołana rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 roku w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 179, poz. 1272).

Więcej…
 

Odwołanie: Rewaloryzacja "stanowiskowa"

Koledzy którym odmówiono rewaloryzacji stanowiskowej (emerytury sprzed 1998 r.) i otrzymali odmowne decyzje w tej sprawie powinni wnosić sprawy do sądu. Wzór odwołania od decyzji w załączeniu. (...) .

AC

Czytaj tutaj: odwołanie.doc

 

Wniosek o podwyższenie emerytury !

Koledzy,
W załaczniku przesyłam wniosek o podwyższenie emerytury, który w przypadku, gdyby kogoś dotyczył, powinien być skierowany do adresata najpóżniej do końca roku 2008 (póżniej ulega przedawnieniu). Jest to dla mnie sprawa nowa, nie zdążyłem się z nią dokładnie zapoznać ani uzyskać żadnych opinii, ale przesyłam za względu na bardzo krótki pozostały czas. Dlatego wydaje mi się, że każdy powinien indywidualnie zastanowić się czy sprawa jego dotyczy i ew. pisząc wniosek nie przepisywać go bezkrytycznie, lecz dopasować do swoich okoliczności życiowych. Wydaje się także, że zgodnie z pkt 1 Uzasadnienia sprawa prawdopodobnie dotyczy tylko tych Kolegów, którzy przeszli na emeryturę lub rentę przed 17 grudnia 1998 r.
Sprawę zainicjowali zieloni mundurowi Koledzy na stronie "Głosu Weterana i Rezerwisty", gdzie także odnotowali, że dotyczy to również służb cywilnych (trzeba tą stronę dalej przewinąć oraz klikać i rozwijać poszczególne strony dokumentów, gdyż w zaprezentowanej formie mogą być nieczytelne).
Pozdrawiam, Wacek P.
 

Wyrok NSA: I OSK 969/07 z 2008-06-19 (orzeczenie prawomocne)

Sąd: Naczelny Sąd Administracyjny

Sędziowie: Janina Antosiewicz /przewodniczący/, Jerzy Krupiński, Marek Stojanowski /sprawozdawca/

Symbol z opisem: 6212 Równoważnik za brak lokalu mieszkalnego i za remont lokalu mieszkalnego

Więcej…
 
Więcej artykułów…


Strona 5 z 6