ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności Związkowe


Teraz Wy - sprawozdanie ze spotkania Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej - 14 lipca 2017

Zadania dla  KOIU oraz Federacji na lata 2017-2020

Cel powstania inicjatywy ustawodawczej naświetlił  przewodniczący komitetu, Andrzej Rozenek.

W morzu bezprawia PiS, sprawa emerytur mundurowych znika i niedługo nie zostanie w pamięci, osób, nawet dobrze  życzących  środowisku, najmniejszy po niej ślad.

Nie miejmy złudzeń. W obecnym Sejmie projekt nowelizacji nie przejdzie - arytmetyka sejmowa jest nieubłagana i dla nas niekorzystna.

Więcej…
 

Dyżury, spotkania

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Powracamy do tradycji spotkań podczas, których można omówić problemy nas nurtujące. Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP użyczyła nam pomieszczenia w swojej siedzibie i tu będziemy mogli spotykać się oraz porozmawiać, złożyć deklarację członkowską, opłacić składki, zaspokoić potrzebę informacji, uzyskać pomoc w sprawie odwołania itp.

ADRES : 00-864 Warszawa, ul. KROCHMALNA 32 lok. 35/36 . ZAPRASZAMY, dyżur pełnimy w każdą środę w godzinach 15.00 - 18.00, i tylko w tym czasie czynny jest telefon nr. 790 567 889

Zarząd Główny ZBFSOP

 

O USTAWIE ODBIERAJĄCEJ EMERYTURY I RENTY (WAŻNE)

Jak rozumieć przepisy zawarte u Ustawie Sejmu RP z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym Policji ... , a prawie faktycznie o eutanazji osób "pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa".


KOGO USTAWA DOTYCZY

Wprowadzony ustawą art.13b określa podmiotowy zakres tej ustawy stwierdzając, że za "służbę na rzecz totalitarnego państwa" uznaje się służbę w okresie od 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990r. w wyszczególnionych w tym artykule jednostkach resortu spraw wewnętrznych wśród których nie wymieniona jest Milicja Obywatelska, ale wylicza się stanowiska komendantów wojewódzkich i ich zastępców oprócz zastępców ds. Milicji Obywatelskiej.

Całą strukturę organizacyjną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych potraktowano jako "służbę na rzecz totalitarnego państwa" nie wliczając w to Komendy Głównej MO i jej odpowiedników terenowych oraz szkół w Szczytnie i Słupsku.

W związku z tym, decydującym wyróżnikiem kwalifikującym emeryta - rencistę do osób pełniących "służbę na rzecz totalitarnego państwa" będzie dokument świadczący o zatrudnieniu na ETACIE określonej Jednostki MSW.

Więcej…
 

Komunikat Prezydenta FSSS RP w sprawie darowizn

KOMUNIKAT
Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
z dnia 09 stycznia 2017 r.

W grudniu 2016 r. Parlament RP uchwalił, a Prezydent RP - podpisał ustawę zmieniającą ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz ich rodzin.

Ustawą tą, w sposób bezprecedensowy, odebrano świadczenia emerytalne i rentowe za okres służby w organach bezpieczeństwa PRL, (o czym świadczy współczynnik 0,0% za każdy rok służby). Jednocześnie, dla osób "uznanych" za funkcjonariuszy bezpieczeństwa "państwa totalitarnego", wysokość emerytury, renty, renty rodzinnej, nie może być wyższa niż średnia z ubezpieczenia powszechnego.

Więcej…
 

APEL Prezesa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

Od stycznia 2017 r. można dokonywać 1% odpisu od należnego podatku dochodowego w formularzu PIT za 2016 rok na rzecz:

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

Numer rejestracyjny OPP w KRS: 0000043188

Antoni DUDA

 

Komunikat w sprawie drogi sądowej

Warszawa, 2017.01.11

Proces legislacyjny przeszła ustawa, która w znaczącym stopniu obniży emerytury i renty wielu byłym funkcjonariuszom, którzy przeszli pozytywnie weryfikację w 1990 r. i pełnili służbę w UOP, ABW i AW. Trzeba podjąć wszelkie możliwe działania, by skutkom oddziaływania tej ustawy zapobiec, bądź je maksymalnie ograniczyć. Nasz Związek będzie te działania organizował, zarówno pod egidą Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, jak również we własnym zakresie, biorąc pod uwagę specyfikę  służb specjalnych RP.

Prezes ZBF SOP
Maciej Niepsuj

Więcej…
 

Komunikat Prezydenta FSSM RP - zgromadzenie 13 grudnia 2016 r.

Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W związku z procedowaniem w Parlamencie dwóch projektów ustaw:

- (...) o zmianę ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin, obniżające świadczenia emerytalno-rentowe nie tylko funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa, ale również: policjantom, strażakom, funkcjonariuszom Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego;

- (...) o zmianę ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin, obniżające świadczenia emerytalno-rentowe kilkudziesięciu tysiącom żołnierzy pełniącym służbę w różnych formacjach  Wojska Polskiego;

Zgłosiłem  zgromadzenie na dzień 13 grudnia 2016 r. w godzinach 10 - 13 w Warszawie, przed Pomnikiem Podziemnego Państwa Polskiego i Armii Krajowej przy skrzyżowaniu ul. Matejki i Wiejskiej. Organizatorem zgromadzenia jest osoba fizyczna: Zdzisław CZARNECKI. Przewidziałem udział 500 osób.

Więcej…
 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 8