ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Informacje


Emeryci bez równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej osób uprawnionych do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.
Więcej…
 

Biura poselskie

Więcej…
 

Wykaz posłów PO którzy podpisali się pod projektem ustawy (Chlebowskiego)

o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Więcej…
 


Strona 12 z 12