ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Informacje


Systemy emerytalne żołnierzy zawodowych w wybranych krajach - członkach NATO

Wrocław 09.02.2010r.

Szanowni Państwo !

Na łamach "Gazety Wyborczej" Leszek Kostrzewski i Piotr Miączyński, w swym komentarzu już w samym tytule wezwali "Mundurowych do roboty!". Autorzy wykazali się wyjątkową ignorancją w zakresie opisywanej problematyki.

Autorzy nie zauważają różnicy między służbą a pracą.

Wyjaśniam więc Redaktorom, że żołnierz lub inny funkcjonariusz służby mundurowej (np. policjant, strażnik graniczny itp.) nie pracuje lecz pełni służbę. Obowiązuje go zadaniowy czas zajęć służbowych z uwzględnieniem prawa do odpoczynku. Nie ma w tym przypadku wynagrodzenia za służbę w godzinach nadliczbowych. Nie otrzymuje on wynagrodzenia za służbę, lecz uposażenie płatne z góry za dany miesiąc. Nie może także podejmować innej pracy poza służbą.

O innych ograniczeniach nie wspomnę.

Oczywiście modelowym rozwiązaniem wydaje sytuacja, kiedy żadna grupa zawodowa nie jest uprzywilejowana, a jedyną gratyfikacją za pracę jest płaca, ale nie ma tak nigdzie w państwach "cywilizowanych" w odniesieniu do żołnierzy i funkcjonariuszy (szczegóły w załączeniu).

Więcej…
 

To nie JA, to IPN - tłumaczy się dyrektor ZER MSWiA - A. Wdowczyk

L.dz.54 /2010

Warszawa, dnia 28 stycznia 2010 r.

                                                            Pan Arkadiusz Wdowczyk
                                                            Dyrektor
                                                            ZER MSWiA

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej w sprawie  spotkania z Panem Dyrektorem w załączeniu uprzejmie przedstawiam tematykę nurtującą środowisko emerytów i rencistów. 

Więcej…
 

Odredakcyjny komunikat z posiedzeń TK

Przebieg rozprawy w dniu 13 stycznia 2010 roku w sprawie K 6/09,  odbył się zgodnie z ustawą  i  regulaminem TK.

Ze strony wnioskodawców obecni byli: posłowie - prof. Jan Widacki i Witold Gintowt-Dziewałtowski ,oraz mecenas prof. dr hab. Marek Chmaj.

Przedstawicielem Sejmu, który wydał akt normatywny będący przedmiotem wniosku był poseł PO  Grzegorz Karpiński /z okręgu wyborczego w Toruniu/.

Przedstawicielem Prokuratora Generalnego był prokurator  Andrzej Pogorzelski.

Po wypowiedziach stron, które zaprezentowały swoje , znane od dawna stanowiska, rozpoczęło się przepytywanie stron przez sędziów TK.

Więcej…
 

Komunikat prasowy o odroczeniu rozprawy K 6/09 ...

... dotyczącej zasad naliczania wysokości emerytur.

13 stycznia 2010 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznawał wniosek Grupy posłów na Sejm dotyczący zasad naliczania wysokości emerytur.

14 stycznia 2010 r. Trybunał Konstytucyjny otworzył zamkniętą rozprawę i bezterminowo odroczył ze względów proceduralnych.

Rozprawie przewodniczył prezes TK Bohdan Zdziennicki, sprawozdawcą był sędzia TK Andrzej Rzepliński.

 

Panowie Krzysztof Kozłowski i Andrzej Milczanowski

Kraków - Szczecin, dnia 14 grudnia 2009r.

Trybunał Konstytucyjny
Aleja Jana Christiana Szucha nr 12"a"
00-918 Warszawa

na ręce Pana Prezesa prof. dr hab. Zdzisława ZDZIENNICKIEGO

dot: sygn. akt K 6/09

Niżej podpisani uczestnicy opozycji demokratycznej sprzed 1989 roku, byli szefowie byłego Urzędu Ochrony Państwa oraz byli ministrowie spraw wewnętrznych III RP zwracamy się do Trybunału Konstytucyjnego (na ręce Pana Prezesa) o wzięcie pod uwagę poniższych stwierdzeń dotyczących  ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 24, poz. 145).

ważne >>>
 

K 6/09 - odroczona rozprawa z 14 stycznia 2010 ...

... Nowy Termin: 24 II, godz. 9:30

Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego

Wnioskodawca: Grupa posłów na Sejm

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 2, art. 10, art. 31 ust. 3 oraz art. 32 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Prezes TK Bohdan Zdziennicki, sędzią-sprawozdawcą będzie Sędzia TK Andrzej Rzepliński.

 

Realizacja przez IPN ustawy o zmianie ustawy

Realizacja przez Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu postanowień ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2009 r. Nr 24, poz. 145) 

Więcej…
 

Sygnatura sprawy w TK: K 36/09

Wnioskodawca (w sprawie zasady naliczania wysokości emerytury):

Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów

Wniosek o zbadanie zgodności: 

Więcej…
 

*** Ustalony termin w TK dot. Sygnatura K 6/09 ***

Termin: 2010-01-13, godz. 09:30

Miejsce: duża sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego

Wnioskodawca: Grupa posłów na Sejm

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 2, art. 10, art. 31 ust. 3 oraz art. 32 Konstytucji RP

Poprawiony: sobota, 02 stycznia 2010 14:34 Więcej…
 


Strona 10 z 12