ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Informacje


KOMUNIKAT UZUPEŁNIAJĄCY dot. ust. o zm. ust.

Dot. Skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z Ustawą z 23.01.2009 r.

Koleżanki i Koledzy

Wobec licznych zapytań o możliwość przystąpienia do naszej inicjatywy przygotowywania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wyjaśniamy, iż mogą w niej uczestniczyć, oprócz byłych funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Staży Granicznej i Policji, objętych ustawą z dnia 23.01.2009 roku, także emeryci dotknięci tym aktem prawnym, którzy odeszli na emeryturę przed powstaniem ww. formacji (o ile nie zostali w 1990 roku zweryfikowani negatywnie), w tym zwłaszcza ci, którzy mimo pozytywnego zweryfikowania w 1990 roku nie kontynuowali służby, albo ze względu na wiek (przekroczone 55 lat) nie mogli być objęci weryfikacją stanowiącą punkt wyjścia do starań o przyjęcie do UOP.

Przypominamy, że wzrost liczby osób, które docelowo przystąpią do wspomnianej inicjatywy, będzie decydował o utrzymaniu dotychczasowego poziomu składki jednostkowej i o skuteczności całego przedsięwzięcia.

Wpłaty dokonywane przez współmałżonków muszą obejmować każdego z nich oddzielnie.

Prezes ZBF SOP
Maciej Niepsuj

Bardzo ważne:

Osoby do których skierowana jest nasza propozycja, a które z niej nie skorzystają, nie będą objęte - z mocy prawa - korzystnymi następstwami orzeczeń wydanych w naszych sprawach przez ETPCz w Strasburgu.

Poprawiony: czwartek, 17 czerwca 2010 23:31
 

Petycje w Parlamencie Europejskim

W dniu 17 maja 2010 roku w ramach korespondencji przychodzącej do Parlamentu Europejskiego została przyjęta i zarejestrowana  PETYCJA ZBF SOP :  numer referencyjny GEDA : (2010)A/005921 PETITION CONCERNANT LE RESPECT DU DROIT A LA PENSION DE RETRAITE SANS REDUCTION PAR LES AUTORITES NATIONALES (Petycja dotycząca poszanowanie przez władze państwa prawa do pełnej / niezmniejszonej/ emerytury).

Jednocześnie  informujemy że, w dniu 27 kwietnia 2010 roku, także w ramach korespondencji przychodzącej do Parlamentu Europejskiego została przyjęta i zarejestrowana PETYCJA SEiRP :  numer referencyjny GEDA : (2010)A/005329 PETITION CONCERNANT LA DIMINUTION DE LA RETRAITE DES PERSONNES TRAVAILLANT A LA POLICE PENDANT LE REGIME COMMUNISTE EN POLOGNE (160/2010) (Petycja dotycząca zmniejszenia emerytury osobom pracującym w policji w okresie  reżimu komunistycznego w Polsce ).

{Redakcja}

   

******* KOMUNIKAT - dot. Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z Ustawą z 23.01.2009 r. *******

Związek Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa jako dobrowolne, samorządne i demokratyczne stowarzyszenie byłych funkcjonariuszy służb ochrony państwa Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie §6 pkt 1 ust.7 Statutu (ochrona interesów członków Związku w zakresie uprawnień przysługujących im z tytułu pełnionej uprzednio służby) kieruje propozycję do swoich członków oraz pozostałych osób, zainteresowanych szybką ścieżką przeprowadzenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Wszelkie problemy z tym związane koordynuje Problemowa Komisja Inicjatywna powołana na posiedzeniu Zarządu Związku w dniu 27.03.2010r. Komisja ta nawiązała kontakt z kancelarią adwokacką, która będzie reprezentowała skargi przed ETPCz oraz dołoży wszelkich starań w takim sformułowaniu ich treści, aby zostały przyjęte przez ETPCz do rozpatrzenia. Korzystanie z usług kancelarii adwokackiej wiąże się z kosztami, które obejmować będą:

Poprawiony: wtorek, 18 maja 2010 14:47 Ważne
 

Zgoda TK na złożenie opinii amicus curiae do sprawy o sygn. K 36/09

Trybunał Konstytucyjny wyraził zgodę na złożenie przez Helsińską Fundację Praw Człowieka opinii prawnej "przyjaciela sądu" (amicus curiae) do sprawy z wniosku Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów z dnia 20 października 2009 r., sygn. akt K 36/09.

Więcej…
 

HFPC - Amicus Curiae do K36/09 w TK

 

OPINIA PRAWNA 
"PRZYJACIELA SĄDU" (AMICUS CURIAE)
OPRACOWANA PRZEZ HELSIŃSKĄ FUNDACJĘ PRAW CZŁOWIEKA
DLA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
W SPRAWIE WNIOSKU
ZARZĄDU GŁÓWNEGO
NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO POLICJANTÓW
Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2009 R.
SYGN. K 36/09

Czytaj TUTAJ - format pdf 1.2 MB

 

Informacja o rozprawie w zw. z Ustawą o zmianie Ustawy.

W dniu 7.05.2010 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa dot. indywidualnych skutków wejścia w życie ustawy z 23 stycznia 2009 r. Rozprawa została odroczona do 2 lipca 2010 r., aby pełnomocnik ZER mógł się zapoznać z pismem procesowym wniesionym dodatkowo bezpośrednio przed rozprawą. "Powód" ustanowił jako pełnomocników, oprócz posiadanego już obrońcy - p. Piotra Glonka, także drugiego obrońcę p. dr Barbarę Świątkiewicz.

Chcesz wiedzieć więcej ?
 

I KONGRES FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP

9 marca 2010 r. obradował w Warszawie I Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Wybrano 20 osobowy Zarząd oraz 7-osobową Komisję Rewizyjną.

Prezydentem Federacji na 4-letnią kadencję wybrano gen. dyw. Adama Rębacza - Prezesa Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP. Wiceprezydentami zostali wybrani: Zdzisław Czarnecki - Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, bryg. Jan Cała - Prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, płk Janusz Kwiecień - Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej i gen. insp. Leszek Szreder - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji RP. Funkcję sekretarza generalnego Federacji powierzono kol. Janowi Kruszyńskiemu - SEiRP, zaś skarbnika kol. Ewie Grzegorczyk - SEiRP. Członkami Prezydium Zarządu zostali: płk Jan Kacprzak - ZBŻZiOR WP i kol. Henryk Borowiński - SEiRP.

Więcej…
 

Systemy emerytalne żołnierzy zawodowych w wybranych krajach - członkach NATO

Wrocław 09.02.2010r.

Szanowni Państwo !

Na łamach "Gazety Wyborczej" Leszek Kostrzewski i Piotr Miączyński, w swym komentarzu już w samym tytule wezwali "Mundurowych do roboty!". Autorzy wykazali się wyjątkową ignorancją w zakresie opisywanej problematyki.

Autorzy nie zauważają różnicy między służbą a pracą.

Wyjaśniam więc Redaktorom, że żołnierz lub inny funkcjonariusz służby mundurowej (np. policjant, strażnik graniczny itp.) nie pracuje lecz pełni służbę. Obowiązuje go zadaniowy czas zajęć służbowych z uwzględnieniem prawa do odpoczynku. Nie ma w tym przypadku wynagrodzenia za służbę w godzinach nadliczbowych. Nie otrzymuje on wynagrodzenia za służbę, lecz uposażenie płatne z góry za dany miesiąc. Nie może także podejmować innej pracy poza służbą.

O innych ograniczeniach nie wspomnę.

Oczywiście modelowym rozwiązaniem wydaje sytuacja, kiedy żadna grupa zawodowa nie jest uprzywilejowana, a jedyną gratyfikacją za pracę jest płaca, ale nie ma tak nigdzie w państwach "cywilizowanych" w odniesieniu do żołnierzy i funkcjonariuszy (szczegóły w załączeniu).

Więcej…
 


Strona 9 z 12