ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Informacje


Opinia w sprawie Instrukcji Przewodniczącego CKK

Prezentujemy opinię prawną w sprawie "dokumentu", który IPN przedstawił  sędziom Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie jako podstawę do kwalifikacji okresu  służby funkcjonariuszy według kryterium miejsca jej pełnienia, a także  posiłkował się nim prowadząc szkolenia w Sądzie Okręgowym".

Prezes ZBF SOP
Maciek Niepsuj

{Dokument pdf - 664 kB}

{maszynowe przełożenie do txt - 14 kB}

 

 

Koleżanki i Koledzy, funkcjonariusze Biura "B" MSW

Informujemy, że w Instytucie Pamięci Narodowej odnaleziono istotny dla nas dokument. Jest to Rozkaz Personalny nr 02841 z dnia 31 lipca 1990 roku na podstawie, którego 276 osób zwolnionych zostało ze służby w Policji. Jako podstawę zwolnienia podano w rozkazie art. 41 ust. 2 pkt. 5 i art. 45 ust.1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji /Dz.U. Nr 30 poz.179/.

Więcej…
 

Dopuszczalność skargi kasacyjnej

Wyliczenie wartości przedmiotu zaskarżenia

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 21.11.2011r. sygn. akt II UZ 37/11 sprawa, w której przedmiotem sporu jest żądanie przeliczenia podstawy wymiaru emerytury, jest sprawą o prawo majątkowe, a dopuszczalność skargi kasacyjnej uzależniona jest od wartości przedmiotu zaskarżenia

Więcej…
 

OFERTY udzielania pomocy prawnej ...

... w odwołaniach od decyzji Dyrektora ZER MSWiA

Poprawiony: środa, 10 października 2012 23:18 Więcej…
 

"Polskie" witryny zamykają powszechny dostęp ...

... i koniec już z naszymi wywalczonymi przez dziesięciolecia wartościami.

Więcej…
 

Krzysztof Kozłowski

W dniu 5 kwietnia 2013 roku pożegnaliśmy KRZYSZTOFA KOZŁOWSKIEGO

pierwszego Szefa Urzędu Ochrony Państwa, Ministra Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej i Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej.

Premier Tadeusz Mazowiecki żegnając Krzysztofa Kozłowskiego powiedział cyt.:

 "Wraz z utworzeniem Urzędu Ochrony Państwa, na którego czele stanął, rozpoczęła się zasadnicza reorganizacja w punkcie dla państwa newralgicznym. Przeprowadził ją wraz z Andrzejem Milczanowskim, Jerzym Zimowskim i Janem Widackim. Wszystkie przedkładane przedtem Radzie Ministrów projekty były pozorne, dopiero ta decyzja stała się źródłem prawdziwej zmiany. Weryfikacja odcedziła winnych brutalnych represji wobec opozycji demokratycznej i Kościoła, a równocześnie dała nową szansę tym, którzy do gruntu zrozumieli obowiązek lojalności wobec suwerennego i demokratycznego państwa."

Jak mają odbierać te słowa zweryfikowani pozytywnie funkcjonariusze, którzy pełnili przez następne lata służbę w Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Policji, Straży Granicznej, a wobec których zastosowano odpowiedzialność zbiorową, domniemanie winy i sankcję ekonomiczną, Ustawą z 23 stycznia 2009 r., której preambuła pozostając w opozycji do charakteru i treści preambuły Konstytucji RP, stygmatyzuje negatywnie i poniża tych funkcjonariuszy następującymi stwierdzeniami, cyt.: "... stosującej bezprawne metody, naruszające podstawowe prawa człowieka, stwierdzając, że wobec organizacji i osób broniących niepodległości i demokracji dopuszczano się zbrodni przy jednoczesnym wyjęciu sprawców spod odpowiedzialności i rygorów prawa, dostrzegając, że funkcjonariusze organów bezpieczeństwa pełnili swoje funkcje bez ponoszenia ryzyka utraty zdrowia lub życia, korzystając przy tym z licznych przywilejów materialnych i prawnych w zamian za utrwalanie nieludzkiego systemu władzy, ...".

Jeżeli weryfikacja "odcedziła winnych brutalnych represji", to skąd ta późniejsza zemsta emerytalna ?  Jeżeli weryfikacja dała szansę tym, którzy nie byli winni i dopełnili "obowiązku lojalności" nowemu państwu (zwłaszcza ci służący dalej w swoich jednostkach ! ) - to gdzie tu konsekwencja i wiarygodność nowej władzy po 20 latach od transformacji ustrojowej ?

Prezes ZBF SOP
Maciej Niepsuj

 

Wszystko zaczęło się od sprawy K 6/09

To wtedy, w związku z K 6/09, wyraziliśmy opinię, że jeżeli Trybunał dla uzasadnienia konstytucyjności ustawy naciągnął rozumienie zasad sprawiedliwości społecznej czy równości wobec prawa, to w przyszłości to naciągnięte rozumienie będzie żyć własnym życiem. I efektem tego są przykre dla tysięcy emerytów skutki, bo właśnie Trybunał pozbawił ich prawa do waloryzacji emerytur w 2012 roku, a niebawem może ograniczyć jakiejś grupie np. prawo do ochrony zdrowia czy do nauki.

3 stycznia 2013 Partia Emerytów Rencistów RP wystosowała do mediów w Polsce komunikat dotyczący decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kwotowej waloryzacji rent i emerytur.Oto istota treści (całość na http://www.perrp.pl):

Więcej…
 

Rozstrzygnięcie TK w sprawie waloryzacji kwotowej z 2001 r.

Postanowienie
z dnia 27 czerwca 2001 r.
Sygn. Ts 24/01

Trybunał Konstytucyjny w składzie:    Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Hieronima O. w sprawie zgodności:

art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1996 r. o waloryzacji emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 136, poz. 636) z art. 32 oraz art. 67 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

p o s t a n o w i ł:

odmówić nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej.

 Z uzasadnieniem:

Więcej…
 

Skarga w sprawie waloryzacji świadczeń emerytalnych służb mundurowych w TK

Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła i została przyjęta do rozpatrzenia - Skarga Konstytucyjna o sygnaturze SK 29/12 - z wniosku Zofii B. o zbadanie zgodności art. 6 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1999 roku do 1 stycznia 2004 roku, w związku z:

Więcej…
 
Więcej artykułów…


Strona 6 z 12