ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Informacje


"MOST" - 1990/2015

Z okazji 25-lecia rozpoczęcia Operacji "MOST", w dniu 18 czerwca 2015 r., w warszawskim hotelu Hotel Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, której organizatorami byli: Organizacja Byłych Oficerów Wywiadu, Associated Former Intelligence Officers in Izrael oraz Helping Hand Coalition Global Forum.

Więcej…
 

Nierówność stosowania prawa wobec ubezpieczonych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa

Prof. dr hab. Stanisław Pikulski
WPiA UWM Olsztyn

dr Marcin Dąbrowski
WPiA UWM Olsztyn

"Nierówność stosowania prawa wobec ubezpieczonych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa"

Referat wygłoszony w trakcie trzeciej sesji plenarnej "Problemy efektywności ochrony praw człowieka" w ramach VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Europejski i amerykański system ochrony praw człowieka. Aksjologia - instytucje - efektywność", zorganizowanej w Sejmie RP w kwietniu 2014 r. przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich z okazji 55. rocznicy utworzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i 45 rocznicy przyjęcia Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka. Zamieszczony w książce pokonferencyjnej "Europejski system ochrony praw człowieka. Aksjologia - instytucje - efektywność", pod redakcją naukową prof. Jerzego Jaskierni (Wydawnictwo Adam Marszałek., Toruń 2015).

Jego upowszechnienie następuje za zgodą autorów oraz redaktora naukowego książki.

Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

Więcej…
 

Obniżanie emerytur przyznanych funkcjonariuszom na podstawie ustawy z 1959 r.

Skierowałem do Sądu Najwyższego - mimo szyderstw jakie zgłaszał niedawno jeden z redaktorów gazety, której oczywiście nie czytuję - skargę kasacyjną, zaskarżając prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2014 r., sygn. akt. III AUa 321/13, wydany w sprawie

Więcej…
 

Wielki Przyjaciel

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tym, że po ciężkiej chorobie, w dniu 24 czerwca 2014, roku zmarł nasz przyjaciel, ppłk UOP w stanie spoczynku, Jerzy Kamieniak.

Więcej…
 

Pytanie prejudycjalne w TS UE w Luksemburgu

W dniu 20 stycznia 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu przyjął do rozpatrzenia (C-28/14) w trybie art.267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej następujące pytanie prejudycjalne:

Więcej…
 

Pożegnianie ...

7 lutego 2015 r. zmarł płk w st. spoczynku HENRYK PILARSKI, kolega i przyjaciel, człowiek szlachetnych zasad, oficer kontrwywiadu, gorący patriota, nauczyciel. Człowiek prawy - wrażliwy na niesprawiedliwości, niedorzeczności i niegodziwości ocen naszej przeszłości.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 17 lutego o godz.11.00 w Domu Pogrzebowym cmentarza na Powązkach w Warszawie.

Żonie i córce zmarłego składamy głębokie wyrazy współczucia.

 

Sygn. akt III AUa XXXX/13

Sygn. akt III AUa XXXX/13

 

U Z A S A D N I E N I E

Surfer, w dniu 31 maja 2012r., za pośrednictwem Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odwołał się do Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych od decyzji organu emerytalnego z dnia 16 maja 2012r., dotyczącej odmowy wypłaty ustawowych odsetek od kwoty 10 154,11 zł, naliczonej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2012r., sygn. akt III AUa 1128/10.

Więcej…
 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa uwzględnia skutki ustawy "dezubekizacyjnej"

W dniach 9 - 11 kwietnia b.r. odbyła się w Sejmie RP VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 55 rocznicy utworzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i 45 rocznicy przyjęcia Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka.

Więcej…
 

Wyrok SO w sprawie służby w WSO Legionowo

Sygn. akt IIIU 750/12

(...) wysokość świadczenia emerytalnego J. D. za okres od 15 stycznia 1986r. do 31 marca 1990r. liczony jest przy uwzględnieniu wskaźnika na poziomie 2,6% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok służby. (...)

{ tutaj źródło }

 

 
Więcej artykułów…


Strona 4 z 12