ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Dyskusja


NADEJDZIE CZAS ...

W środowisku policyjnym, jak też w pozostałych służbach mundurowych wrze. Podobnie dzieje się w środowiskach byłych funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych, których dotyczący ostatni projekt zmiany w ich ustawie emerytalnej. Pisałem o tym w poprzednim numerze DB 2010, ale rzecz jest na tyle ważna, że postanowiłem raz jeszcze w sprawie tej dać publiczny głos. Zacznę od tego, że proponowana przez MSWiA zmiana oparta jest na kłamstwie i cynicznej manipulacji, obliczonej na to, że zostanie przyjęta ze zrozumieniem przez wszystkich tych, którym po 1989 roku żyje się ciężko, a nawet bardzo ciężko, mimo że przez całe swoje życie równie ciężko pracowali.

Więcej…
 

REPRESJE ...

Twórcy polskiej konstytucji tworzonej w warunkach budowy państwa prawdziwie demokratycznego, starali się w jej przepisach zamieścić takie klauzule, które w sposób realny chroniłyby wszelkie uznawane w demokratycznym świecie prawa obywatelskie, a także ustanowić, niezależne od władzy, organa kontroli tworzenia i przestrzegania prawa. Twórcy tej konstytucji zakładali, że po 1989 roku wszelkie siły polityczne, które w Polsce dojdą do władzy w wyniku wolnych i demokratycznych wyborów, będą stały na jej straży, a przede wszystkim będą przestrzegały powszechnie obowiązujących zasad w niej zawartych. Czas pokazał, iż byli naiwnymi idealistami, którym zdawało się, że na demokracji zależy nie tylko lewicy, ale i przede wszystkim wszelkiej prawicy, która czuje się spadkobiercą dawnej opozycji z czasów istnienia PRL.

Więcej…
 

Duety kręcą piruety

Znakomity kobiecy duet z "Gazety Wyborczej" w składzie Agata Nowakowska i Dominika Wielowieyska nie spoczywa na laurach.  Obie panie od dłuższego czasu walczą, jak kiedyś mówiono - piórem, o reformę emerytalną służb mundurowych. Niech chcą być gorsze od swych redakcyjnych kolegów, głównych fachowców od spraw emerytalnych, panów Leszka Kostrzewskiego i Piotra Miączyńskiego, którzy również od dawna nawołują oporny rząd Donalda Tuska do śmiałych działań ukrócających przywileje. Ba, ponadto wykryli, że mundurowi zamiast pracować, wyjeżdżają na wycieczki albo dorabiają do pensji. I to na pełnopłatnym chorobowym ("Chorowity mundur", "GW" z 8 listopada 2010 r.).

Więcej…
 

To nie będzie łatwe

Reforma emerytur mundurowych

Platforma Obywatelska w dalszym ciągu głosi - ustami niektórych przedstawicieli rządu (m.in. wpływowy minister Michał Boni) - o konieczności włączenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy 10 służb mundurowych do powszechnego systemu emerytalnego. Ma przy tym gorące poparcie niektórych mediów, z "Gazetą Wyborczą" na czele, która po doktrynersku na wszelkie sposoby próbuje uzasadnić tę operację. Wprawdzie w liście, który w czasie kampanii wyborczej otrzymał indywidualnie każdy funkcjonariusz, premier Donald Tusk uspokajał, że reforma nie dotknie nikogo pozostającego obecnie w służbie, lecz jedynie tych, którzy w przyszłości podejmą pracę w tych formacjach, ale problem pozostaje. Zwłaszcza, że koncepcji szefa rządu i PO (przy wymownym milczeniu miłośnika wojska prezydenta Bronisława Komorowskiego) nie podzielają inni politycy.

Więcej…
 

Dotyczy ustawy obniżajcej emerytury mundurowe od 01-01-2010 r

Witam.

Chciałem zadać pytanie. Jakie mamy szanse (zbiorowo bądź indywidulanie) wytoczenia prywatnego procesu sądowego o zniesławienie przez 56 posłów z PO, którzy podpisali się pod projektem tej ustawy. Ja osobiście nie mogę się zgodzić z tezą uzasadnienia, iż moja praca w organach bezpieczeństwa państwa, później w UOP, skierowana była przeciwko wolnościowym dążeniom Polaków. Większość tych posłów w czasie który przywołują była w okresie niemowlęcym lub jeszcze się nie narodzila i nie zdawała sobie sprawy dokładnie z tego co podpisuje. I tak wadliwy projekt ustawy świadomie podżegany przez posła Karpiniuka (sprawozdawcę) i posła Chlebowskiego trafił pod obrady Sejmu.

Powyższa grupa posłów łamiąc Konstytycję RP i obowiązujące prawodawstwo polskie i europejskie doprowadziła do uchwalenia wadliwego prawa - ustawy  emerytalnej.

Pozdrawiam

TW

 

KUPUJCIE BUBLICZKI ?

Moim zdaniem

Już sam tytuł artykułu Marka Henzlera w tygodniku "Polityka" (nr 10 z 5 marca 2011) zrobił wrażenie na każdym pokrzywdzonym byłym funkcjonariuszu "organów bezpieczeństwa państwa", do jakich zaliczyli nas dostojni interpretatorzy ustawy lustracyjnej. "Zabrali sekretarkom", a nie na przykład "oficerom SB" - jak podkreślano zgodnie prawie we wszystkich mediach, oddaje bowiem w dużym stopniu faktyczny skutek wiekopomnej ustawy "dezubekizacyjnej", którą posłowie PO dużym wysiłkiem intelektualnym wypichcili na przełomie 2008/2009 r., a parlament PO-PiS-ową większością wprowadził w życie w styczniu 2010 r.

Więcej…
 

Od Trybunału do "racjonalizacji"

CO CZEKA JUTRO SŁUŻBY MUNDUROWE ?

25 listopada 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek OPZZ o stwierdzenie zgodności z Konstytucją RP tzw. ustawy pomostowej. Trybunał uznał, że emerytury pomostowe są zgodne z ustawą zasadniczą. Stwierdził też, że ustawa pomostowa to część systemu emerytalnego, który zakłada stopniowe wygaszanie uprawnień. Sędzią sprawozdawcą był znany nam dobrze z prac TK nad ustawą dezubekizacyjną prof. Andrzej Rzepliński, dziś już nowy prezes tego organu.

Więcej…
 

Dotyczy ustawy obniżajcej emerytury mundurowe od 01-01-2010 r

Moim zdaniem proces o zniesławienie to należy się senatorom, którzy uchwałę podjeli o wszystkich sprzed 1990 r., że "są to ...", z czego powstała preambuła...   b@k

 


Strona 1 z 2