ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wpłynęło


Niektóre aspekty tzw. "dekomunizacji" Rządu V. Orbana na Węgrzech - dotyczące służb mundurowych

Temat rozliczenia się z tzw. dziedzictwem komunizmu, w debacie publicznej na Węgrzech funkcjonował oczywiście od czasu przełomu 1989/1990 roku. Tyle, że po ustawowym potępieniu w 1991r. garstki bezpośrednio zaangażowanych w stłumienie powstania 1956 roku funkcjonariuszy partyjno-rządowych oraz obcięciu im wysokich świadczeń emerytalnych - na wiele lat sprawa przestała być głośna. Tylko nieliczni radykałowie dawnej antysystemowej opozycji usiłowali wracać do tematu, ale bez powodzenia. Większość Węgrów wdawała się bowiem wychodzić z założenia, że skoro upadła jedna narzucona im konwencja systemowa, i zaczęła się inna bardziej demokratyczna - to trzeba się znowu dostosować, i patrzeć w przyszłość. Taki już ich los, że krócej a raczej dłużej, narzucali tam swoje rządy: najpierw Rzymianie przez 400 lat, a to Osmanie przez 150 lat, potem Habsburgowie i cesarz Franz Joseph I z Wiednia przez 200 lat, i na końcu Rosjanie (tylko) przez 45.

Więcej…
 

Okres nauki w Szkole Chorążych i okres bezpłatnego urlopu wychowawczego

Pragnę przekazać informację o wyrokach Sądów Okręgowego i Apelacyjnego w Warszawie, nakazujących Dyrektorowi ZER MSW przywrócenie przelicznika 2,6% za okres bezpłatnego urlopu wychowawczego i okres nauki w Szkole Chorążych SB przy WSO w Legionowie mieszczącej się w Warszawie na ul. Okrzei (w budynku byłej KWMO). Mam nadzieję, że informacja pomoże innym w odzyskaniu tego, co uznali za stracone lub o co nie zamierzali walczyć np. ze względu na nazwę szkoły - Szkoła Chorążych SB. Szkoła Chorążych SB na podstawie Zarządzenia Organizacyjnego 023/org. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 maja 1976 roku została włączona w struktury Wyższej Szkoły Oficerskiej w Legionowie.

Więcej…
 

"MYSIA WYROCZNIA"

Raz na mysie barki spadł ciężar niemały:
mają dać rządzącym WYROCZNIĘ w postaci UCHWAŁY!

Do zaprzęgu wzięto trzy dyżurne myszki,
a że ciężar był wielki dostały zadyszki!

Więcej…
 

Sygn. akt III AUa 1128/10

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Więcej…
 

Pol. - Wych. w RUSW

Witam

 W dniu 03 kwitnia 2012 roku odbyła się w Sądzie Okręgowym rozprawa dotycząca funkcjonariusza będącego Zastępca Szefa RUSW ds Polityczno Wychowawczych. Sąd podzielił argumentację, że jednostka ta nie może być zaliczana do organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy "lustracyjnej". Po rozprawie zapadł wyrok nakazujący Dyrektorowi Zakładu Emerytalno - Rentowego MSWiA przeliczenie okresu służby w ww jednostce według wskaźnika 2,6% za każdy rok służby. Sygnatura sprawy XIII U 90/11.

z poważaniem
Damian Sucholewski

Kancelaria Adwokacka
Damian Sucholewski
ul. Kasprzaka 7, 01-211 Warszawa
NIP: 661-187-33-70, REGON 141832978
tel/fax 22 489 60 33, tel. kom. 502 64 64 59
www.sucholewski.pl

 

KONIEC "POLSKIEJ DROGI" ?

Jeszcze na początku października 2011 r., a więc przed wyborami parlamentarnymi, szanowany przeze mnie publicysta Mirosław Czech napisał w "Gazecie Wyborczej", że: "Rozrachunek z komunistyczną przeszłością Platforma Obywatelska zakończyła odebraniem przywilejów emerytalnych funkcjonariuszom SB za czas w niej spędzony oraz członkom Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego".

Czech się pomylił, gdyż "przywileje" odebrano tylko esbekom oraz funkcjonariuszom innych służb  (np. polityczno-wychowawczej lub wykładowcom Akademii Spraw Wewnętrznych i żołnierzom Zwiadu WOP) do nich na siłę zaliczonym, natomiast członkowie WRONy ocalili swoje emerytury. Okazało się bowiem (mówił o tym gen. Mirosław Hermaszewski), że IPN nie może odnaleźć dokumentu, na podstawie którego powołana została junta?

Więcej…
 

KTO STWORZYŁ "PRZYWILEJE" ?

Sławomir Nowak to jeden z młodych, przyszłościowych liderów Platformy Obywatelskiej, były bliski współpracownik premiera Donalda Tuska, użyczony po wyborach prezydenckich w ubiegłym roku prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu. Dziś jest sekretarzem stanu w jego Kancelarii ds. kontaktów z rządem i parlamentem. Obok Tomasza Nałęcza należy do najczęściej wypowiadających się w mediach członków ekipy prezydenta.

Więcej…
 

Informacja dot. rozprawy lustracyjnej Jana M.

W dniu  24 sierpnia 2011 roku przed II Wydziałem Karnym Sądu Okręgowego w Rzeszowie odbyła się rozprawa lustracyjna Jana M. byłego Zastępcy szefa WUSW w Rzeszowie ds. polityczno-wychowawczych. Nr sprawy II K 41/11. Wniosek złożył prokurator  Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Rzeszowie. Oskarżał on Jana M. o to iż będąc radnym miasta Rzeszowa stwierdził w oświadczeniu lustracyjnym, iż nie był funkcjonariuszem ani współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa. Prokurator wywodził, iż ponieważ Jan M. był zastępcą szefa WUSW ds. Pol.-Wych. a pion ten był ujęty w Instrukcji Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej z 25 czerwca 1990 roku - to złożył fałszywe oświadczenie lustracyjne.

Poprawiony: niedziela, 24 czerwca 2012 22:10 Więcej…
 

"O Marcelu T."

Nie wiem jak umarłeś, nie wiem jak żyłeś,
nie znałem Ciebie osobiście, lecz mnie zabolało,
bo mennicą wiedzy emeryckiej byłeś
i nagle bez Ciebie zbyt pusto się stało!

Tym bardziej nam trzeba wygrać te procesy,
odzyskać godność i słuszne swe prawa,
odesłać w niebyt ustaw haniebnych ekscesy,
bo zasłużona jest nasza chwała i sława!

Włodek H.

PS. Proszę przekazać Rodzinie Marcela Tabora moje szczere kondolencje!

 

Pozdrowienia

W dniu 30 marca br. weszła w życie ustawa o weteranach misji pokojowych. W 1994-1995 r. zostałem oddelegowany do prac w Misji Polskiej na linii demarkacyjnej w Korei Północnej. Do szefa ABW wystąpiłem o nadanie mi statusu weterana misji pokojowych.

Więcej…
 

OBURZENIE W PAŁACU SPRAWIEDLIWOŚCI

Protesty już w lecie

Pisałem o tym w jednym ze swoich materiałów prasowych. W lipcu 2011 r. prokuratorzy i sędziowie protestowali przeciwko złamaniu przez rząd zasady "pacta sunt servanda" (układów należy dotrzymywać). Artykuł pod tym tytułem pojawił się na stronach internetowych: www.zbfsop.pl, www.seirp.pl, www.emeryci-sg.org.pl. Tymczasem wprowadzone w tzw. ustawie okołobudżetowej przez rząd premiera Tuska przepisy zamrażają w roku bieżącym płace wymiaru sprawiedliwości.

Więcej…
 

"POLSKA DROGA" SKUTECZNIE ZASTOPOWANA

 

Ostatnią "polską" nadzieją na podważenie "dobrodziejstw" ustawy dezubekizacyjnej pozbawiającej byłych funkcjonariuszy tzw. organów bezpieczeństwa państwa znacznej części emerytur,  była skarga  złożona w Trybunale Konstytucyjnym przez ZG NSZZ Policjantów 4 czerwca 2009 r.

Więcej…
 

Przed Sądem Najwyższym W POSZERZONYM SKŁADZIE

Wkrótce po wyborach parlamentarnych, 13 października 2011 r. w Wydziale II Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odbędzie się rozprawa (sygn. akt II UZP 6/11) z wniosku Piotra K. przeciwko dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA o emeryturę policyjną. O randze, jaką tym razem przywiązuje SN do tej sprawy świadczy fakt, ze rozpatrywać ją będzie poszerzony, siedmioosobowy skład orzekający pod przewodnictwem prezesa SN Waleriana Sanetry, a sprawozdawcami będą dwie sędzie.

Więcej…
 


Strona 1 z 8