W związku z aktywizacją działań Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Jarosława Zielińskiego - zmierzających do ponownej redukcji emerytur byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, publikujemy list Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Zdzisława Czarneckiego z dnia 4 marca 2016 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusza Błaszczaka, zamieszczony w Biuletynie Informacyjnym nr 1(58)2016 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, w którym środowisko służb mundurowych sprzeciwia się intencji bezpodstawnego zmniejszania, po raz kolejny, wspomnianych emerytur, w szczególności tych, które są pobierane przez osoby pozytywnie zweryfikowane w 1990r. i przyjęte następnie do służby w formacjach mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej, której przysporzyły szereg korzyści (w tym ograniczenie zadłużenia zagranicznego o blisko 20 mld USD), uzyskując od niej gwarancję uznania, na zasadach ogólnych, wysługi emerytalnej wypracowanej w okresie PRL.

Gwarancji tej Państwo Polskie już raz nie dotrzymało, stając w sprzeczności z preambułą Konstytucji RP (mówiącą o nawiązywaniu do tradycji II RP) oraz praktyką przyjętą we wszystkich innych państwach UE, które przeszły swoje transformacje ustrojowe niemal równocześnie z Polską, zachowując ciągłość prawną.

(źródło - pdf 13 MB)