Wiarygodnego oszacowania faktycznego, przeciętnego świadczenia emerytowanych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, można dokonać na podstawie analizy danych z postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 14.05.2013r. o nie przyjęciu do rozpoznania skarg 1628 byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa (skarga numer 15189/10: Adam Cichopek przeciwko Polsce oraz 1627 innych skarg). W postanowieniu tym zawarto bowiem kwoty emerytur 34 osób, stanowiących reprezentatywną, wybraną przez ETPC grupę osób, które złożyły skargi do tego trybunału.

Jak wynika z zestawienia tabelarycznego przedstawionego poniżej średnia emerytura tej reprezentatywnej, wyselekcjonowanej przez ETPC grupy byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL wynosi miesięcznie, przy pominięciu mało tu istotnej waloryzacji świadczeń, około 1804,26 zł brutto i około 1654,15 zł netto.

Trzeba podkreślić, że na wysokości emerytur uwzględnionych w przedmiotowym zestawieniu wpłynęło, w poważnej mierze, w przypadkach niektórych osób, pełnienie służby lub świadczenie pracy po transformacji ustrojowej naszego kraju. Pierwsza z wymienionych powyżej kwot plasuje się przy tym poniżej przeciętnej emerytury wypłacanej z ZUS, wynoszącej w 2015 r. - 2059 zł brutto.

Wykaz emerytów, których wymienione poniżej świadczenia zostały podane przez ETPC w postanowieniu z dnia 14 maja 2013 r. o nieprzyjęciu do rozpoznania skargi nr 15189/10: Adam CICHOPEK przeciwko Polsce oraz 1627 innych skarg

Emeryt          brutto   netto  (puste pola = brak danych)
Cichopek A.    1652,60 1380,87
Romański J.    1676,76 1399,85
Gomuliński A.  1411,68 1186,63
Gomulińska B.  1370,97 1308,97
Męcik J.       1512,99
Makuch D.      1063,69  904,93
Męcik L.       2892,73
Wacławik W.    1766,51 1472,52
Fortuna S.     1429,74
Duda E.        1243,87
Giera W.       1687,11
Przewrocka W.  1002,79
Giętkowska E.  2462,95
Poniecki W.    2549,03 2104,62
Przybylski I.  1537,78
Weber M.       1787,64
Czajka A.      2183,96 1982,50
Kosiorek E.             862,70
Aleksiuk M.    1509,28
Wyszomirska R. 1780,46 1484,22
Linowska E.    3072,16 2526,67
Piasny G.      3103,40 2455,04
Kończak A.     1100,97  934,88
Pilarska K.     944,38  809,39
Kamińska E.    4341,31 3261,77
Kaczorowska U. 1344,31
Wyszomirski Z. 1805,61 1504,11
Klauzo M       1596,77 1336,06
Tokarski S.    2245,65
Kowalski J.    1782,50 1336,87
Laskowski S.   1765,00 1471,15
Czapska H.     2258,40 1870,14
Stępniewska E. 1450,51 1217,96
Pieńkowska T.  2954,31 2432,42

Do bardzo zbliżonego rezultatu doprowadziła analiza wysokości emerytur 18 człon­ków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z Piotrkowa Trybunalskiego - osób, które zdecydowały się na udostępnienie ich kwot, w celu wykorzystania, wraz z numerami świadczeń, dla celów poglądowych. Tym razem średnia emerytura netto okazała się równa 1775,66 zł.

Członkowie ZO SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim :

Aleksander Ch. 1251,00 (KRW-01022/LD)
Anna J.        3096,26 (KRW-14444/LD; SB+Policja)
Józef G.       1408,00 (KRW-11368/LD)
Danuta Ch.     3188,00 (KRW-14378/LD; SB+Policja)
Anna K.        1945,00 (KRR-12227/LD)
Elżbieta F.    2450,00 (KRW-11793/LD; SB+Policja)
Andrzej F.     1350,00 (KRW-11361/LD)
Tadeusz B.     1465,40 (KRW-11364/LD)
Andrzej Sz.    1550,00 (KRW-11307/LD)
Alicja K.       890,89 (KRW-11310/LD)
Marian Z.      2320,00 (KRW-11447/LD; SB+Policja)
Antonina B.     950,00 (KRW-11437/LD)
Łukasz K.      2545,00 (KRW-11588/LD; SB+dodatek pielęgnacyjny)
Zbigniew J.     757,00 (KRW-11320/LD)
Barbara P.     2149,00 (KRM-11931/LD; SB+Policja)
Edmund W.      1652,39 (KRW-11358/LD)
Henryk L.      2100,20 (KRW-11232/LD)
Marcin Sz.      894,00 (KRE-11522/LD)

Redakcja