ZBF SOP

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Prof.Marek Chmaj o bezpośrednim stosowaniu Konstytucji wobec ustawy represyjnej

Przedmiotem niniejszej opinii jest możliwość bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji w przypadku obniżenia, na podstawie Ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy PoUcji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, emerytur i rent inwalidzkich wszystkim funkcjonariuszom, którzy pełnili służbę w organacli bezpieczeństwa państwa w latacli 1944-1990 oraz obniżenie rent rodzinnych pobieranych po tych funkcjonariuszach.

 

 

przygotowana na zalecenie:

Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa

{źródło}