W dniu 23 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbyło się Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Zarządu Głównego.

Przebieg obrad:

 • otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu Głównego ZBF SOP
 • wybór Przewodniczącego zebrania
 • wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji ds. Uchwał i Wniosków
 • sprawozdanie z działań Zarządu w minionej kadencji z prognozą rozwoju sytuacji  w sprawach emerytur i rent oraz  innych problemów żywotnych dla naszego środowiska
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 • dyskusja
 • wybór Komisji Wyborczej
 • zgłaszanie kandydatów do Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej
 • wybory
 • przyjęcie uchwał proponowanych podczas dyskusji
 • ukonstytuowanie się Władz Związku.

Przyjęto uchwały obligujące Zarząd do inicjatyw w zakresie :

 1. świadczeń emerytalno - rentowych
 2. konsolidacji środowiska w ramach struktury Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 3. tworzenia form organizacyjnych spełniających oczekiwania członków Związku i całego środowiska emerytów i rencistów służb ochrony państwa.

Obrady zakończył wybrany ponownie na Prezesa Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa, kolega Maciej Niepsuj.

Zarząd Główny ZBF SOP